Další poplatky klubu

ÚKON Člen ASCHK
Vstupní zápis do PK 500,- 500,-
a) Zápis a označení hříběte pod klisnou + upřesnění popisu koně 500,-  
b) Zápis klisny do PK 600,- 300,-
   -   poplatek za nevyzvednutí *  600,- 300,-
Zápis hřebce ( včetně čerstvého nebo mraženého spermatu) do PK    
   -   na svodu 3.000,-  
   -   mimo svod 5.000,-  
Oprávnění k plemenitbě hřebce pro příslušný rok pro PK 2.000,- 1.000,-
Potvrzení o původu koně    
   -   vystavený v roce narození 600,- 500,-
   -   vystavený později 1.500,- 800,-
   -   duplikát 3.000,- 1.500,-
   -   poplatek za nevyzvednutí *  500,- 300,-
Výpis z plemenné knihy    
   -   originál 600,- 300,-
   -   duplikát 1.000,-  
c) Sankce    
   -   duplikát připouštěcího lístku 600,- 300,-
Změna jména koně 600,- 300,-
Návštěva inspektora chovu (mimo svod na objednávku chovatele) 1.000,-  
Změna majitele 50,-  
Hardship 10.000,-  
 
Poznámka:
V případě,že se účastník nedostaví na předem ohlášený svod, účtuje se k uvedeným poplatkům pod bodem a ),b) a c) finančního řádu  zároveň cestovné.
* Nevyzvednutí znamená neodebrání si příslušného dokladu při zaslání na dobírku na uvedenou adresu a odebrání až na opětovnou výzvu ASCHK ČR.

Řádný člen je takový, který je členem chovatelského svazu sdruženého v ASCHK ČR mimo svazů, které jsou dle zákona č.154/2000 Sb. uznané chovatelské  sdružení.
 
Poplatky prosím zasílejte na adresu:


Komerční banka

 
číslo účtu: 107-7408240237
kód banky : 0100
 
Klub chovatelů miniaturních koní o.s.
U hřebčince 479

397 01 Písek
 


Do kolonky "Zpráva pro příjemce" prosím vložte Vaše jméno a čeho se Vaše platba týká.