Podmínky pro výstavní - hatrové třídy
+
Bodovací systém pro nejúspěšnější koně a handlery.

 

Bodování VYSTAVOVATELŮ

Pro amatérské třídy vystavovatel musí být členem klubu , majitelem koně a musí být starší 18 let. Zároveň nesmí být profesionální trenér koní ( nesmí trénovat koně za úplatu). Na toto ustanovení se samozřejmě nevztahuje ustájení koní za úplatu a podobné služby. Musí mít také pro daný kalendářní rok vystavenou a zaplacenou tzv.amatérskou kartu- pro rok 2015 je to 300kč, platí se na účet klubu. K přihláškám na výstavu je nutné zasílat kopie průkazu původu koně, ze kterého je patrno, kdo je majitelem koně. Stájníci, kamarádi, pomocníci a podobně, nemohou koně vystavovat v amatérských třídách, pokud nejsou jeho majiteli v průkazu.

V amatérských třídách smí koně vystavovat i ten, kdo není sice majitelem daného koně, ale má zaplacenou takzvanou nájemní smlouvu na výstavní sezonu. Nájemní smlouva se uzavírá na výstavní sezonu v daném kalendářním roce, je zpoplatněna částkou 1.000kčna účet klubu. Koně smí pak v amaterské třídě vystavovat pouze ta osoba, která má na dané období nájemní smlouvu, není možná výměna handlerů.

Není možné v průběhu vystavování měnit handlery, vystavit koně může pouze ten amatér, který je uveden v přihlášce. V letošním roce již nebude tolerováno. Pokud je majitelem koně stáj, společnost atd. může ho kdokoliv pak bez jakéhokoliv omezení předvádět v open třídách, barevných třídách, pracovních třídách atd, nebo si jedna osoba může zaplatit nájemní smlouvu pro  výstavní sezonu.


Bodování VYSTAVOVATELŮ ( dospělých) v amatérských třídách

V těchto třídách budou vystavovatelé sbírat svoje body. Jakmile však vystavovatel získá 50 bodů tak již nebude moci v těchto třídách vystavovat a to až od 1. ledna následujícího roku. Klub může zřídit vyšší sekci amatérských tříd ( pro handleny, kteří mají více jak 50bdů) ale v klasických amatér třídách již nemůže nadále koně předvádět.

Body v třídách, kde budou přihlášeni 3 koně a méně

Šampion třídy ………...…… 2 bod
Rezervní šampion třídy …….1 bod

Body v třídách , kde budou přihlášeni 4 koně a více

Šampion třídy ……………... 3 body

Rezervní šampion třídy …… 2 bod

Na závěr sezony bude klubem oceněn nejlepší amatér handler ( amatérský vystavovatel).

 

Bodování JUNIORŮ – handlerů

V těchto třídách budou Junioři ( děti) sbírat svoje body dle své věkové sekce.Junior musí být mladší 18 let .
Sekce je rozdělena na mladší a straší věkovou kategorii.
   -   Mladší kategorie je do 12 let včetně roku, ve kterém je juniorovi 12roků.
   -   Starší kategorie je od 13 do 18 roků včetně. 

V kalendářním roce, ve kterém je juniorovi 13roků již soutěží ve starší kategorii,ale ve starší juniorské kategorii může ještě soutěžit v celém kalendářním roce, ve kterém je mu 18 roků. Junior do 12let může předvádět hřebce pod matkou, odstávčata a maximálně 1roční hřebce, junior - handler nad 12 roků bez omezení.
V každém případě je důležitá bezpečnost! V případě že rozhodčí uzná, že junior nezvládá koně předvést ( a to je jedno jestli hřebce nebo klisnu) a ten je nebezpečný pro juniora a nebo další koně, může být samozřejmě z posuzování vyloučen.
Na závěr sezony, bude klubem oceněn nejlepší junior handler v každé kategorii, ale pouze ti junioři, kteří jsou členové klubu!

Body v třídách, kde budou přihlášeni 3 koně a méně

Šampion třídy ………...…… 2 bod
Rezervní šampion třídy …….1 bod

Body v třídách , kde budou přihlášeni 4 koně a více

Šampion třídy ………..……. 3 body
Rezervní šampion třídy …… 2 bod

 

Bodování KONÍ v sekci Amatér, Open, Appaloosa

Tyto body bude sbírat kůň po celý rok a koncem roku se body vyhodnotí pořadí a bude vyhlášeno. Oceněn klubem bude oceněn kůň, který v dané kategorii získá nejvíce bodů. Body se budou započítávat podle počtu přihlášených koní, bez ohledu na počet zúčastněných. Body se započítávají pouze ze třídy amater a open, nezapočítávají se ze tříd, kde koně předvádějí junioři-děti, ne z barevných tříd, pracovních tříd atd. Zvlášť tak jako v loňském roce bude vyhodnocen nejlepší appaloosa kůň.
 

Nejlepší kůň v amatérských , open a appaloosa třídách

Počet koní 
ve třídě
1. místo 2. místo 3. místo 4. místo 5. místo 6. místo
1-2 1/2          
3-5 1 1/2        
6-8 2 1 1/2      
9-11 3 2 1      
12-14 4 3 2 1    
15-17 5 4 3 2 1  
18 a více 6 5 4 3 2 1Výstavní tituly KONÍ a body, které se za ně připočítávají

 

  • Kůň ,který obdrží titul Supreme Champion obdrží navíc 2 body, bez ohledu na počet koní zúčastněných v Supreme šampionátu.
  • Kůň , který obdrží titul Grand Champion obdrží navíc 1 bod, zúčastníli se šampionátu alespoň 3 koně
  • Kůň , který obdrží titul Grand Champion obdrží navíc 2 body , zúčastníli se šampionátu alespoň 6 koní.
  • Zdali některý kůň bude později diskvalifikován, tak body budou připočteny koni, který získal další umístění a to opět dle počtu koní ve třídě.
  • Oceňovat se bude prvních 5 míst ve třídě šerpami.

          1. místo - modrá stuha ( Šampion)
          2. místo - červená stuha ( Rezervní šampion)
          3. místo - žlutá stuha
          4. místo - bílá stuha
          5. místo - růžová stuha

 

  • Vítěz třídy je Šampion , druhý umístěný kůň je Rezervní šampion . Šampioni a Rezervní šampioni dále spolu soutěží v Šampionátu, kde obdrží tituly Grand šampion a Rezervní Grand šampion.
  • Grand šampioni dále postupují do Supreme šampionátu, kde bude vybrán Šampion šampionů té dané sekce ( Supreme Champion). Např. Amatér Supreme Champion, Open Supreme Champion, Appaloosa Supreme Champion …
  • Grand šampion bude vybrán jen z vítězů příslušných tříd ( ne z druhých umístěných), Rezervní Grand šampion může být vybrán z vítězů a druhých umístěných koní v příslušných třídách.
  • Šampioni a Rezervní šampioni se musí zúčastnit šampionátů. Nemusí se zúčastnit jen z vážných zdravotních či jiných důvodů a po projednání s výstavním výborem. V případě,že se Šampion nebo Rezervní šampion nezúčastní šampionátů budou mu odečteny body z jeho třídy, které získal během výstavního dne.
  • Pouze vždy stejný vystavovatel smí vystavovat svého koně v průběhu dne v amaterských třídách.V případě, že má více koní pro Grand a Supreme šampionát je povolena další osoba ( musí však splňovat statut amatéra) ,aby pomohl předvést jeho koně.