Vznik klubu

Vítáme Vás na stránkách věnovaných miniaturním plemenům koní, jejichž chov má v České republice zatím jen krátkou tradici, ale již hodně příznivců a obdivovatelů.

     První koně plemene Mini Horse, k nám byli importováni kolem roku 2000 a pocházeli buď přímo z USA nebo z britských ostrovů. Postupně k prvním jedincům přibyli další koně importovaní převážně z Holandska nebo Německa. Tak, jak narůstal počet koní, rozrůstal se i okruh jejich majitelů a chovatelů.

     S tím přišla samozřejmě i potřeba chov miniaturních koní vést a stejným způsobem podchytit i jejich majitele a chovatele, kteří to měli jednodušší než jejich čtyřnozí svěřenci, protože našli místo ve Svazu chovatelů shetland pony a miniaturní koně byli nakonec zapisováni do zvláštního oddílu PK shetland pony. Toto řešení bylo ale jen na přechodnou dobu a protože miniaturní koně a shetland pony jsou zcela odlišná plemena, byl iniciován vznik samostatné Plemenné knihy pro Mini Horses. S přípravou všech potřebných materiálů pomohla i Asociace svazu chovatelů koní ČR, která je zároveň nositelem Plemenné knihy miniaturních koní.

Od roku 2007 mají Mini Horses vlastní plemennou knihu a jejich chovatelé se ve stejném časovém úseku rozhodli založit i vlastní Svaz chovatelů Mini Horses.  Ten zprvu fungoval jako součást SCHSHP, ale na podzim roku 2010 už bylo jasné, že potřeby a představy chovatelů jsou natolik rozdílné, že bude lépe, když se Svaz chovatelů Minihorses zcela osamostatní. To se také stalo a původních 8 členů svazu zahájilo samostatnou činnost hned první rok velice pestrou činností.

     V roce 2011 byly uspořádány tři samostatné výstavy, první samostatná licentace hřebců a svod klisen, … rozrostla se členská základna a do budoucna bude tato organizace otevřena pro všechny příznivce, chovatele a majitele miniaturních plemen koní a jako Klub chovatelů miniaturních koní bude přinášet potřebné informace a zajímavosti o nejmenších koních…