24.10.2020 Mini Hubertova show

08.09.2020 20:32

Mini Hubertova show / jízda 24.10.2020

Asocice chovatelů miniaturních koní pořádá Mini Hubertovu show

 

ZRUŠENO!

v Košovicích 
Košovice 5, 259 01 Votice
Statek Voleveč

od 10:30 hod

uzávěrka: 25.11.2020 do 20:00

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 10:00 hodin na přejímku
Součástí Mini Hubertovy show bude vyhlášení a ocenění Nejúspěšnějších miniaturních koní výstavní sezony 2020

Poplatek za Mini Hubertovu jízdu   250Kč
Polatek za účast v jednotlivých disdciplínách je 100kč za každou.
Příklad - jdu jen minihubertovu jízdu,s jedním koněm, platím pouze 250kč. Nebo jdu s 2 koňmi a k tomu jeden kůň jumping a jeden kůň barely-platím 700 kč.

Pokud máte zájem o rezervaci boxů,cena 300 Kč včetně podestýlky a sena, platba s přihláškou.
 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol: 00002020

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek


Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.

 

Akce je určena pro koně do 125cm ( vyjímku tvoří pozvaní - například liška :-) ).

 

Pro všechny příznivce  malých koní,  přátelské ,  ale důstojné setkání k zakončení sezony  2020.
Koně možné mít zapřažené , pod sedlem  nebo jen na ruce ( na ruce vhodné i pro mladé koně). 

Prosíme všechny účastníky aby měli odpovídající oblečení k takové akci, jakým je mini hubertova jízda ( pro inspiraci přikládám foto z loňského ročníku), to znamená pokrývka hlavy ( klobouk nebo přilba) , rukavice.

 

Co nás čeká :
Překvapení :-)  nová liška i master lotu vozatajského , speciální master lotu pod sedlem a koní na ruce.

 

Krátká vyjížďka- procházka malebným okolím statku Voleveč, cca 5-7km v rovinatém terénu. Méně kopcovitý terén než v loňkém roce. Po jejím skončení jsou připraveny závody. Účast na mini Hubertově jízdě je povinná, bez účasti na této jízdě, není možno soutěžit v dalších disciplínách :-) děkujeme za pochopení! 
 

Mladý vystavovatel: Kategorie do 7 let, 8- 12 let, a kategorie 13 - 18 let. Asociace chovatelů miniaturníchh koní ocení nejlepšího v každé kategorii zvlástní cenou.Vystavovatel do 12 let nesmí předvádět hřebce. Doporučené je společenské oblečení.

 

Jumping - dvoukolový miniparkur pro koně starší 3 let .  Vhodné oblečení povinné,rukavice povinné viz nová pravidla ! 
Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři Výška koní nebude rozdělena,  soutěží dohromady. Výska skoku pro první kolo je 60cm , pro druhé kolo 65cm.
Mini Jumping-  pro děti do 8 let včetně. Parkur je sestaven pouze ze skoků přes malé křížky- cavaletky ( 20cm) . Vhodné i pro malé děti, kteří ještě nepřehodí vodítko při normálním jumpingu. Pro valachy a klisny od 3 let věku.

Vozatajský parkur : pro koně starší 3 let, , opět každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vozatajem) zvlášť pro jednospřeží a vícespřeží. 
Vhodné oblečení je povinné, včetně pokrývky hlavy a rukavic vozataje. 
stavitel parkuru: Jiří Kříž - majitel statku Voleveč, účastník mnoha vozatajských závodů, více mistr republiky v jednospřeží s Castilou Cavalletto, účastník mistrovství světa jednospřeží rovněž s Castilou.
 

Barely - obdoba westernových barelů -( objíždění 3 vozatajských kuželů na čas) 
soutěží se kůň zapřežený v sulce- kočáru ( starší 3 let),
 pod sedlem ( bez vodiče).
Mladí koně od 1 roku soutěží v oběhnutí barelů na ohlávce, koně starší 2 let 
na oprati = povinná ústroj koně je uzda , náhřbetník a opratě vhodné délky, vodič rukavice a bič. 

 

Rozhodčí sportovních tříd : pani Jana Březinová
 

Účast v soutěžích je dobrovoná, kdo chce účastní se jen Mini Hubertovy jízdy samozřejmě.
 

Ceny:  Každý účastník obdrží pamětní flotu- rozetu , Nejlepší v každé ze soutěží cenu!

Občertsvení zajištěno ( není v ceně startovného) , oběd je nutné předem si přihlásit v přihlášce, bude dvezen.

 

Fotograf: na krásné foto se opět můžeme těšit od fotografa Viktora Krále

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přijmout přihlášku, ať již z důvodu překročení kapacity akce, nebo bez udání důvodu.
Pokud by akce byla zrušena z vyšší moci, startovné se nevrací.Děkujeme za pochopení.
V případě dotazů telefonujte Jarmila Podzemská 603174956
( na mesenger nereauji, omlouvám se, denně píše destítky lidí)


Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „Mini Hubertova Show konaná 24.10.2020"

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v

níže uvedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481)

dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen

„GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce

„Mini HUbertova show 2020“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie

a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání

V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných

článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce " Mini Hubertova show 2020".
Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online

nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti pořadatelů.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu
b ohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.
 
 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „Národní šampionáty
miniaturních koní 2020
konané dne 22.8.2020
Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v
níže uvedeném rozsahu.
Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:
27042481)
dále jen (“pořadatel“)
v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen
„GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce
„Národní šampionáty miniaturních koní 2020“.
Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie
a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.
Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání
V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných
článků zpracovávány následující údaje:
· jméno a příjmení kontaktní osoby,
· jméno, příjmení a rok narození účastníka,
Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce " Národní šampionáty miniaturních koní
2020". Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online
nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti pořadatelů.
Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu
b ohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

Přihlášení na Mini Hubertovu show/jízdu 2020

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste si přečetli propozice a budete se jimi řídit, včetně vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů.