NOVÉ AKCE PRO ROK 2015

27.11.2014 20:25

Naše asociace pro své členy i nečleny pořádá spoustu akcí v průběhu roku. Již nyní pro vás zveřejňujeme termíny a podrobnosti k těm nejbližším konaným, kterými jsou

 

Seminář "Moderní poznatky v chovu miniaturních koní s Karen Hamilton - Smith

7. - 8. března 2015

 

Členská schůze ACHMK

21. března 2015

 

Licentace hřebců a svod klisen

15. května 2015

 

4. ročník Jarní výstavy miniaturních koní

16. května 2015

 

Odkazy na všechny zmiňované akce s termíny a podrobnostmi najdete také v Kalendáři akcí pro rok 2015.