Pozvánka na členskou schůzi ACHMK 2020

11.07.2020 17:38

Pozvánka na  členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 3.8.2020

Hotel Florian
( samostatný salonek)
Náměstí T.G.Masaryka 167
264 01 Sedlčany

od 18:00 hod
 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020

4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz