Pozvánka na náhradní členskou schůzi

11.08.2020 10:39

Pozvánka na  náhradní členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 17.8.2020

Hotel Florian
( samostatný salonek)
Náměstí T.G.Masaryka 167
264 01 Sedlčany

od 18:00 hod
 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020

4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz