Pozvánka na výroční členskou schůzi 27.11.2022

27.10.2022 09:13

Pozvánka na výroční členskou schůzi ACHMK

 

Vážení členové asociace chovatelů miniaturních koní, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHMK, která se koná dne 

27.11.2022 od 13:00hod 

v salonku Zotavovny Pracov 

adresa: Radimovice u Želče 118 , 390 02 Tábor ( šipky PRACOV - slepá ulice)

https://www.zotavovna-pracov.cz/ 

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2021
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2021
4)     Zpráva revizní komise – r. 2021
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2022
6)     Volby do orgánů spolku
            - výbor spolku
            - revizní komise

            - rada plemenné knihy
7)     Diskuze
8)    Závěr
 

Z důvodu zajištění vhodného uspořádání prostor, a občerstvení, Vás proto prosím, o potvrzení Vaší účasti / neúčasti nejpozději do 20.11.2022.

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz