Velká cena Cavalletto 19.+20. června 2021

02.06.2021 22:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká cena Cavalletto 2021

 Pořadatel: Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. za podpory Národní pony společnosti, z.s., Acro-Farm, a generálního partnera Jezdecké potřeby Cavalletto.

Termín a místo: 19. – 20. června 2021
                    Chuchle Aréna - Praha 


Rozhodčí pro plemeno minihorse : paní Jana Březinová

Posuzovatelka pro původní britská plemena: paní Iveta Lewingerová
V případě, že budou moci přijet posuzovatelé z Velké Británie bude posuzovat paní Barbara Evans (původní britská plemena).

Rozhodčí pro drezurní soutěže: paní Michaela Pavlisová, pan Jan Jelínek
Ringstewardi: Rafífa Hamoudová, Sára Gregořicová
Ředitel akce: Eva Véghová

Uzávěrka přihlášek: 8. 6. 2020.
 Přihlášky zasílejte společně s potvrzením o zaplacení na e-mail:  prihlaska.vystava@seznam.cz  .
Bez potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.
Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele ACHMK, číslo účtu: 107-7408240237 / 0100. Variabilní symbol 19062021.

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů přijaty.

 Startovné: pro členy ACHMK a Národní pony společnosti: 250,- Kč / start
pro nečleny ACHMK a Národní pony společnosti: 350,- Kč / start
Ustájení: Boxové ustájení je k dispozici za cenu 750 Kč / den. Počet boxů uveďte v přihlášce
 Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací. 

Kompletní propozice si můžete stáhnout ZDE  
Přihlásku si můžete stáhnout ZDE.