Velká cena Cavalletto 2020

27.06.2020 09:00

Velká cena Cavalletto 2020 
8. ročník

 

Kompletní výsledky - katalog ZDE 

 

Pořadatel: Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. za podpory Národní pony společnosti, z.s., Acro-Farm, a generálního partnera Jezdecké potřeby Cavalletto.

Termín a místo: 27.-28.6.2020, Opřetice.

Posuzovatel minihorse: pan Jaroslav Lacina

Posuzovatelka pro původní britská plemena: paní Iveta Lewingerová

Ringsteward: Rafífa Hamoudová, Kamila Švandová

Hlasatelka: Jarmila Podzemská

Ředitel akce: Eva Véghová 

Uzávěrka přihlášek: 8. 6. 2020.
Přihlášky zasílejte společně s potvrzením o zaplacení na e-mail: prihlaska.vystava@seznam.cz.
Bez potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.          


Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele ACHMK, číslo účtu: 107-7408240237 / 0100. Variabilní symbol 27062020.

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů přijaty.

Startovné: pro členy ACHMK a Národní pony společnosti: 250,- Kč / start

 pro nečleny ACHMK a Národní pony společnosti: 350,- Kč / start

Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.

Ustájení: Boxové ustájení není k dispozici. V areálu si lze postavit venkovní ohrádky zdarma. Před odjezdem je třeba plochu využitou jako ohrádku do čista uklidit. Další boxy jsou k dispozici: stáj Pecínov, nebo Jankovská Lhota- hřebčín Siglavy.

 

Časový plán

Časový plán a čas veterinární přejímky budou upřesněny později. Předpokládaný čas zahájení akce je cca 9:00. Čas je pouze orientační a může se změnit.

Všeobecné podmínky:

Akce bude probíhat v souladu s opatřeními vyhlášenými Ministerstvem zdravotnictví ČR v době konání akce.

Pořadatel si vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního kruhu koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu, nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. 

Za bezpečnost dětí odpovídá rodič, nebo jím pověřená osoba. Pokud dítě, nebo vodič poníka dostatečně neovládá, a omezuje, či dokonce ohrožuje ostatní účastníky, má pořadatel (prostřednictvím ředitele akce, nebo pořadatele, či stevarda) právo je ze soutěže vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců.

V případě nedostatečného počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy sloučit, nebo zrušit.

Při naplnění kapacity jednotlivých tříd si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlášky. Subjekt nebo účastník zasílající přihlášku do naplněné třídy bude informován o jejím nepřijetí e-mailem.

Veterinární podmínky: Kůň musí být v imunitě proti influenze (chřipce) koní. Kůň starší 12 měsíců musí být laboratorně vyšetřen s negativním výsledkem na infekční anemii, vyšetření nesmí být starší 12 měsíců. Vystavovatelé jsou povinni řídit se Řádem ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu koní. Koně nesplňující veterinární podmínky stanovené KVS, nebudou vpuštěni do areálu. 

 

Propozice si můžete stáhnout ZDE 

Přihlášku si můžete stáhnout ZDE