Velká cena Cavalletto 4.6.2022

14.05.2022 09:54

Velká cena Cavalletto 4.6.2022
10. ročník

Asociace chovatelů miniatrních koní
si Vás dovolují pozvat na 10. ročník Velké ceny Cavalletto

sobota 4. června 2022

od 9:00 v Opřeticích

 

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE je ZDE

 

Posuzovatelka pro haltrové třídy minihorse, minihorse driving a vozatajský parkur: paní Jana Březinová
Posuzovatelka speciálních výstavních tříd: paní Iveta Lewingerová
Rozhodčí sportovních soutěží: Kamila Švandová a Rafifa Hamoudová.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu, v případě potřeby.
 

Startovné:

pro členy NPS, ACHMK a CACP: 250,- Kč / start

pro nečleny NPS, ACHMK a CACP: 350,- Kč / start

Storno startovného: Prosíme zasílat závazné přihlášky a platby, startovného. Startovné se nevrací.
 Do data uzávěrky, lze poplatky převést na jiného koně, ale v případě neúčasti přihlášeného koně, nebo majitele, nebude vráceno. Děkujeme za pochopení.

Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2022.
Online přihlášky zde dole, odeslat je bude možné, pouze s kopií potvrzení o zaplacení ( obrázek nesmí být větší než 1mega, jinak se přihláška neodešle. Bez potvrzení o zaplacení nebude přihláška přijata.           

Startovné je třeba uhradit na účet pořadatele ACHMK, číslo účtu: 107-7408240237 / 0100. Variabilní symbol 04062022.

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů přijaty.


 

Ustájení:  možnost bezplatně postavení ohrádek nad opracovištěm, pouze za dodržení 100% úklidu po skončení akce.

Ubytování:  Farma Zahradnice https://www.zahradnice.cz/


Plné znění propozic, si můžete stáhnout   ZDE

 

Pokud Vám není cokoliv jasné, kontaktujte Jarmila Podzemská telefonicky 603174956, nebo na emailu bohemia-acro@seznam.cz 
Není možné Vám odpovídat na soukromém profilu facebooku ani instagramu, využijte telefon pro zavolání, děkuji za pochopení.


Kompletní fotogalerie z akce je ZDE
 


 
 

Přihláška Velká cena Cavalletto 2022

Odesláním přihlášky, se zavazujete dodržování propozic a zároveň vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií Vás a dětí , uvedeno v propozicích

Zvolte soubor