Zápis z členské schůze ACHMK konané 3.8.2020 v Sedlčanech

03.08.2020 19:42

Zápis z členské schůze ACHMK

 

Konané dne: 3.8.2020 Hotel Florian, Náměstí T.G. Masaryka 167, 264 01 Sedlčany

 

v salonku od 18:00

 

 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2019 a plán činnosti na rok 2020

4) Zpráva o hospodaření za rok 2019 a návrh rozpočtu pro rok 2020

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

1) Jednání členské schůze zahájila Jarmila Podzemská. Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že členská schůze není usnášení schopná. Jednání bylo ukončeno ve 18:20

2)Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání na pondělí 17. srpna 2020 v Hotelu Florian, Náměstí T.G. Masaryka 167, 264 01 Sedlčany od 18:00 a ukládá předsedkyni o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný.

Zapsala: Jarmila Podzemská
Schválil: Hana Smětáková