Zhodnocení roku 2013

21.01.2014 11:45

Vážení dovolte abych začala nejprve velmi krátce pár statistickými údaji:

Klub chovatelů miniaturních koní má k dnešnímu dni 77 členů , z toho je 12 členů zahraničních. Myslím si že patrný stoupající zájem nejen o plemeno minihorse, ale i o členství v klubu, což je potěšitelné, když si vezmeme, že v roce 2010 to bylo 8členů.

Nyní bych se ráda dostala k činnosti klubu v roce 2013.

Mnoho činností, které klub vyvíjí, je možné pouze za podpory sponzorů. Dovolte, abych touto cestou poděkovala všem sponzorům, především členům našeho klubu. Vážíme si Vás všech, kteří jste přispěli finanční částkou – ve formě sponzorského balíčku, nebo jinak. Všichni sponzoři, jsou uvedeni na klubovém webu a pokud si zašlou reklamu, jsou uvedeni vždy v propozicích jednotlivých akcí i katalozích akce, a nerada bych na některé zapomněla.
Přesto bych ráda vyzdvihla alespoň některé z nich, a ráda bych jim touto cestou ještě jednou poděkovala. Aťj již jsou to předseda klubu pan Jaroslav Kadlec a jeho manželka Olga Kadlecová z Ola ranče (doprava zábran a věcí na klubové akce, pronájem areál a bezplatné zapůjčení boxů na výstavě v Litohošti),
Petr Koželuh (zajištění zábran pro akce klubu), Jezdecké potřeby Cavalletto naší členky paní Evy Véghové (zakoupila poháry pro jarní výstavu v Litohošti, pro Národní šampionát zajistila poháry s 20% slevou pro náš klub, a dále zakoupila poháry pro Velkou cenu Cavalletto malých koní, která se konala v říjnu). Opravdu se velmi Vážíme všech, kteří klub jakkoliv podpoří. Dále děkuji dalším sponzorům - členům, že zaplatili sponzorské balíčky, jako například pani Petra Pecháčková, tak se i tak, jak sama mohla, snažila pomoci při organizaci akcí klubu. Dalšími takovými členy jsou Lída Mazurová (pomoc nejen při licentaci, ale i při výstavách), při přípravě pracovních tříd především Lucie Kynclová a s květinovou výzdobou p. Paták za firmu Poeto.

Velkou pomocí v letošním roce byla pro mě moje kamarádka a to Romana Kinclová, která sice dosud není členkou našeho klubu, a doufám, že se to od příštího roku změní, ale členkou je její dcera Nikola. A vy jí znáte jako ringstewarda na našich akcích (obě výstavy i velká cena cavalletto). Bylo naprosto skvělé, že se byla s několika dalšími členkami klubu podívat na jedné z výstav v zahraničí, kde si práci ringstewarda mohla okouknout a získat nemalé zkušenosti, které pak zúročila i na akcích klubu.

Opravdu bych nerada na nikoho zapomněla, a proto znovu, děkuji všem sponzorům!!!

Nyní k vlastním akcím klubu

Víte, že jsme si v loňském roce za vašeho velkého zájmu odsouhlasili pořádání několika seminářů. Měli jsme přislíbeno, že minimálně jeden nám bude hradit ASCHK. Ale protože ministerstvo téměř celý rok nepřidělilo asociaci naprosto žádné dotace ( které jsou pro chod asociace nezbytné- asociace je garantem vedení plemenných knih většiny plemen koní v ČR ) a pouhých 35% z celkového avizováného objemu peněz získala asociace až v září letošního roku, tak bohužel zůstalo pouze u slibu... a veškeré finanční náklady na uspořádané semináře zůstali na klubu. Přesto si myslím, že všichni se učíme celý život, a že je nutné se vzdělávat. A děkuji tímto všem, kteří se účastnili seminářů jak s Johnem Eberthem, tak manželi Farchild. Doufám, že i nadále budete mít zájem se vzdělávat, a oceníte připravované semináře pro příští rok, o kterých se dozvíte později jak ode mě, tak od pani Marceli Filip.

Mimo programu vzdělávání se klub snaží podílet na rozvoji chovu , v letošním roce byla uspořádána lientace hřebů a svod klisen 28.dubna 2013, které se úspěšně účastnilo 16 koní ( 6 hřebců a 10 klisen) protože ne všichni se mohli účastnit této licentace, rada plemenné knihy odsouhlasila a umožnila aby byli mimořádně licentováni další 3 hřebci při Jarní výatavě v Litohošti, a pak ještě mimořádně jeden hřebc při licentaci hřebců plemene shetland pony v kadově, za účasti člena rady plemenné knihy minihorse.

Je potěšitelné, že z úst tajemníka aschk a vedoucího plemenné knihy můžeme slyšet, že chov plemene minihorse je na stoupající úrovni, ale to nás nemůže vést k tomu, abychom si snad mysleli, že tady v ČR máme bůh ví jaký chovatelský materiál, který je až na malé vyjímky ( samozřejmě najdeme zde pár opravdu špičkových koní, srovnatelných svou kvalitou s vysokou úrovní v Evropě) ale pořád je na čem pracovat, a všichni víme, že chov je běh na dlouhou trať a u koní, je to  běh pro několik lidských generací, tak se snažme, když už jsme vlastně u začátků stále ještě plemene minihorse v ČR, ty základy položit alespoň trochu kvalitní.

A když už jsem začala licentací – jako první chovatelskou akcí, která se v letošním roce konala. ještě trochu statistiky. V plemenné knize minihorse je v současné době 131 koní, opět srovnání v roce 2006- 27 koní.

Další chovatelskou akcí byla přehlídka plemenných hřebců minihorse, a u té příležitosti vydání katalogu plemnných hřebců minihorse, stájí a farem, který si můžete u pokladní klubu zakoupit i dnes na členské schůzi. Bohužel pravděpodobně nepřízeň počasí, a nebo možná nezájem majitelů klisen, navštívit tuto chovatelskou akci, bylo příčinou malé návštěvnosti chovatelů – majitelů klisen,ale přesto tato akce měla divácký ohlas. je asi smutnou skutečností, že je ještě v Čr několik majitelů klisen, kteří raději použijí nelicentovaného –tzv. černého hřebce- kterého mají na dvoře, nebo lidově za pár švestek připustí s takovým hřebcem u souseda, než by se jeli podívat, alespoň jednou za 2-3roky, na této ojedinělé akci jakým přehlídka hřebců byla , a vytáhli pár tisícovek navíc a popojeli s klisnou pár km na připouštění a zaplatili odpovídající poplatek za připuštění, tedy myslím odpovídají kvalitě hřebce, a ne za 200kč, nebo basu piva u souseda. ještě že nejsou tací chovatelé všichni, a že se našli přeci jen i ti zodpovědní.

Výstavy:

V letošním roce jsme pořádali 2 výstavy - tradiční jarní výstavu minihorse (již 3. ročník) na Olaranči v Litohošti 26.5. a 2. národní šampionát miniaturních koní v Opřeticích. Účast koní byla slušná, i když nijak závratná. Možná někteří z Vás voláte po pořádání více výstav v průběhu výstavní sezony, ale abych Vám pravdu řekla, já sama nejsem stavu schopná s rodinou a pár přáteli, kteří mi pomohou, uspořádat více jak 2 klubové výstavy v rozsahu tříd, které máme. To je první připomínka k výstavám.

Druhá se týká pravděpodobně i ekonomické krizi, ne všichni si mohou dovolit uvolnit ze svého rozpočtu peníze za přihlášky ( ale i cestu, ubytování atd.) na svůj koníček, protože pro mnoho z nás není chov koní obživou- byznysem, ale koníčkem. a pak to je tak, že před každou výstavou obvolávám jednotlivé členy, aby něco přihlásili, aby nebylo ostudné že máme pozváno zahraničního rozhodčího a nakonec se výstava zruší, že je málo koní... Proto si myslím, že i z ekonomických důvodů, by nám pro příští rok měli 2 výstavy také stačit. 

A třetí poznámka k výstavám:

Pokud se bude, tak jak je tomu dosud, zvyšovat počet koní, kteří se výstav budou účastnit, bude již neúnosné akci pořádat jako jednodenní, ale budeme muset rozdělit výstavu na dvoudenní , tak jako je tomu zcela běžně v Evropě,. Protože je opravdu ubíjející začínat den v 7 hod ráno přejímkou koní a měřením a končit kolem 20 hodiny. Vidím že cesta bude v dvoudenních akcích, kde v sobotu večer, můžeme připravit nějaké posezení- gril párty, a užít si víkend, ale ne tak hekticky jako v jeden den.

Děkuji tímto Vám všem, kteří jste se se svými koňmi výstav účastnili, a doufám že již ve stájích chystáte šampiony na příští výstavní sezonu a těšíme se na Vás.

Zatím poslední letošní akcí byla velká cena Cavalletto malých koní.

Jednalo se o sportovní odpoledne, s více jak 44 pracovními třídami pro děti i dospělé. Většina tříd ( jako driving, jumping, liberty a podobně) byli třídy jaké máme i při našich výstavách, ale protože akce byla otevřená všem plemenům malých koní ( převažovali minihorse) ale z téměř 30ti koní bylo přihlášeno mimo minihorse i shetland pony, pony a několik welšů, bylo i pár tříd , obvyklých právě pro další plemena- jako je lead rein, first rein, mladý vystavovatel atd.)

Ještě pár organizačních poznámek:

Prosím aby jste nezapomněli - ideálně v lednu ( maximálně do konce ledna) zaplatit členské poplatky na rok 2014, které zůstávají ve stejné výši jako letos: 800kč dospělý řádný člen, 400kč rodinný příslušník včetně juniorů, a 500kč pro juniora, pokud není čloenem nikdo z rodičů. ( přičemž z těch 800kč se 100kč odvádí do ASCHK- tedy pokud jste členy asociace prostřednictvím jiného klubu- jiného plemene koní- zaplaťte jen 700kč a poznamenejte do poznámky, rodinní příslušníci platí stejně 400, respektivě 500kč.

Prosím všechny aby se zamysleli nad tím, jak mohou pomoci s činností klubu a pokud nenajdou odpověď, aby se stali sponzory klubu a zaplatili některý ze sponzorských balíčků.

Poslední pro mě palčivou otázkou je ZPRAVODAJ.

Omlouvám, se, snažím se veškeré důležité informace zasílat Vám v e-mailech, mnoho informací najdete na klubovém webu, ale nějak se mi nedaří, abych ve svém nabitém programu - rodina, zvířata , práce sekretáře klubu , pořadatel akcí atd. se ještě dokázala naplno věnovat zpravodaji. Bohužel, několikráte jsem Vás v letošním roce požádala, aby jste poslali podklady pro zpravodaj,ale reagovala jen jedna juniorka, od které mám článek, ale nic. Ani námět o čem by jste si ve zpravodaji rádi přečetli. Mám nyní připravenu obálku pro zpravodaj, pár článků jsem připravila, přeložila dva články ze zahraničních zpravodajů ( se souhlasem autora) ale bylo by potřeba, aby jste se opravdu aktivně zapojili.

 

Za KCHMK

Jarmila Podzemská

sekretářka klubu