Zprava kontrolní komise za rok 2021

07.12.2022 11:45

Zpráva kontrolní komise za rok 2021

Asociace chovatelů miniaturních koní z.s. U hřebčince 479, 379 01 Písek

 

Zpráva kontrolní komise za rok 2021:

1. Při kontrole účetních dokladů v rámci běžné činnosti komise za rok 2021 nebyly zjištěny nedostatky.

2. K faktickému plnění a důvodnosti příjmů a výdajů pak kontrolní komise uvádí, že neshledala jakékoliv pochybení, když důvodnost veškerých příjmů a výdajů byla provedenou kontrolou prokázána.

3. Drobné připomínky jsou pouze administrativním charakteru.

 

4. Kontrolní komise nepřijala žádný podnět z řad členů spolku k projednání.

 

Za kontrolní komisi: Radek Směták