Zpráva o činnosti spolku

07.12.2022 11:51

Zpráva o činnosti spolku ACHMK za rok 2021

 

I přes covidová opatření se spolku podařilo uspořádat všechny plánované akce.
 

V květnu to byla licentace hřebců a svod klisen a valachů minihorse.
V samém závěru  května i úspěšný vozatajský seminář, rádi bychom navázali také v roce 2022 na spolupráci s panem Jirgalou a uspořádali další setkání.

Nemožnost se setkávat, zavřené okresy, vedlo k idee uspořádat virtuální výstavu. Tato byla velmi kladně kvitována a podpořena i Asociací svazů chovatelů koní. Výstavy se virtuálně účastnilo i několik dalších plemen, za bezplatné podpory několika  zahraničních i tuzemských rozhodčích. Budeme doufat, že se nadále budeme moci scházet osobně, a výsledky chovatelské práce ukázat široké veřejnosti.

19. a 20. června proběhl již 9. ročník Velké ceny Cavalletto, ve spolupráci s Národní pony společností. Spojení výstavních a především mnoha sportovních tříd, kde se mohou srovnat s minihorse i další pony plemena, se jeví jako velmi oblíbené.

21. srpna se konal jubilejní 10 ročník Otevřeného národního šampionátu pro miniaturní koně a 6 ročník pro Americké miniaturní koně. Tady nás opět zasáhlo už po několikáté covidové opatření státu, a prakticky nemožnost přicestovat anglické rozhodčí. Velké poděkování patří paní Janě Březinové, která se skvěle  zhostila úkolu tyto dvě výstavy posuzovat, za což opakovaně děkujeme.

Sezonu jsme pak ukončili začátkem řijna při mini Huberově show v Opřeticích.

Všem členům, kteří  podpořili práci spolku na akcích, aktivně, nebo i tím, že své koně přihlásili, velice děkuji.

Těšíme se na vás v následující sezoně.

zapsala: Jarmila Podzemská