Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 a Návrh rozpočtu na rok 2020

19.08.2020 21:11

Přehled hospodaření Asociace chovatelů miniaturních koní za rok 2019

a návrh rozpočtu na rok 2020

Dovolte, abych Vás seznámila s průřezem hospodaření našeho spolku v roce 2019

Náš spolek finančně zajišťoval následující akce.Členskou schůzi, Reprodukční seminář s M. Sedlinskou, Vozatajský seminář s L. Jirgalou, Svod a licentaci, Velkou cenu Cavalletta, Národní šampionát a Šampionát amerických koní, Minihubertovu show, veřejný trening.

Podařilo se nám hospodařit s následujícím výsledkem :

Přijmy 652 444,37 Kč Výdaje 530 469,00 Kč

 

Z těchto výsledků Vám vyplývá , že hospodaření našeho spolku bylo i v tomto roce více než vyrovnané.

 

Stav pokladny k 31.12.2019 818,00 Kč

Stav účtu k 31.12. 2019 422 222,23 Kč

 

 

V letošním roce na našem účtu můžeme vidět již pohyby z členských příspěvků a již pořádaných akcí.


Předkládám členské schůzi následující návrh rozpočetu na rok 2020.

 

 

Název akce

Předpokládané náklady

Předpokládané příjmy

čl.schůze

2.000.-

0

Seminář tradičí zápřeže

5.000.-

2.000.-

Reprodukční seminář

15.000.-

4.000.-

Licentace

8.000.-

10.000.-

Velká cena Cavalletto

100.000.-

65.000.-

Národní šampionáty

220.000.-

50.000.-

Chovatelský den Lysá nad Labem

5.000.-

0

Hubetova Show

45.000.-

15.000.-

Licentace

8.000.-

10.000.-

Seminář s Veronikou Pazourkovou

15.000.-

5.000.-