1. Národní šampionát Amerických miniaturních koní - 27. 8. 2016

1. Národní šampionát Amerických miniaturních koní - 27. 8. 2016

Asociace chovatelů miniaturních koní 

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 

1. ročník Národního šampionátu Amerických miniaturních koní

v České republice a s mezinárodní účastí, 

který se koná v sobotu

27. srpna 2016

Výstava bude pořádána v kryté hale areálu Ola Ranch, Litohošť 44, 395 01, Pacov

www.olaranc.cz

___________________________________________________________________________________

 

Rozhodčí: Cédric Dubroecq (FRA)

___________________________________________________________________________________

 

Fotograf: Viktor Král

Show manager a sekretář: Jarmila Podzemská

Ring steward a překladatel: Rafifa Hamoudová

Moderátor: Iveta Lewingerová

___________________________________________________________________________________

 

Uzávěrka přihlášek je 18. 8. 2016 ve 20:00

 

Výstava je určena pouze pro Americké miniaturní koně do výšky 38" s registrací AMHA nebo AMHR!!!

Předvedeni mohou být pouze koně uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata, pokud nebude doprovázena kopií certifikátu AMHA nebo AMHR a potvrzením o zaplacení startovného.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoli přihlášky bez udání důvodu. V takovémto případě bude startovné neprodleně vráceno.

 

PROPOZICE KE STAŽENÍ ZDE

Přihláška na 1. Národní šampionát Amerických miniaturních koní v ČR 2016

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Zvolte soubor
Zvolte soubor