Hobby horse Mini Hubertova show- závody-výstava

Hobby horse Mini Hubertova show- závody-výstava

Asociace chovatelů miniaturních koní
pořádá


HOBBY HORSE Mini Hubertovu show
Závody a výstavu hobby horse koní

ZMENA TERMÍNU na 14.10.!!!
dne 14.10.2023 sobota

Jezdecký klub Opřetice
 

uzávěrka: 4.10.2023
Prosím nečekejte do uzávěrky, po naplnění kapacity nebude možné se přihlásit.

 

Místo konání: Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešovaprocházka za jakéhokoliv počasí, následné soutěže na kolbišti venku, v případě deště pak v hale

přejímka účastníků je od 8:00-8:30 v klubovně- restauraci areálu
Nástup všech účastníků na procházku je v 8:45
 


Vstup pro diváky a doprovod je zdarma!
Občerstvení v restauraci zajištěno.
 

SOUTĚŽE
Oceněni budou první 3 v každé kategorii. Ze všech startujících ( startovní čísla) bude vylosován jeden účastník,
 který získá hobbyhorse koně! Pouze ti, kdo zůstanou do konce závodů.

 

*parkur 30cm, přes malé křížky, pro děti do 8 let.
rozdělený na sekci A do 5 let a
 sekci B 6-8 let 
*parkur 40m pro děti 9-10 let.
*parkur 50 cm junior - pro juniory 11-18 let včetně.

*parkur 60cm open - Junior - pořadí se stanoví bez bez ohledu na věkovou kategorii juniorů.
Všechny parkury  se jedou dvoukolově, první i druhé kolo je na čas, při shození překážky, nebo poboření se k času připočítává +5 trestných vteřin. Oceněno bude první 3 v každé kategorii. V druhém kole se každý parkur ( kromě křížků) zvedá o 5 cm.

 Ve všech soutěžích kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie 6-8 let,  8-10 let , kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

* barrel racing děti do 7 let ( včetně)
rozdělený na sekci do 5 let a sekci B 6-7 let 
* barrel racing děti do 8-10 let
* barel racing junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas. Obíhají se 3 vozatajské kužely ( se shoditelným prvkem- míček) , které jsou rozestavěné do trojúhelníku. Kolem každého kuželu je třeba uzavřít kruh. Obdoba westernového barell racing. Za shození míčku se k času připočítává 5 trestných vteřin. Časy obou kol se sčítají.
Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie6-7 let,  8-10 let a kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.


* hobby horse dostih sekce A děti do 8 let včetně délka dostihu je o 4 metry kratší
* hobby horse dostih sekce B děti 9- 15 let včetně  délka dostihu je o 2 metry kratší
 * hobby horse dostih sekce C děti 16-18let včetně plnná délka dostihu
Všichni v dostihu může běžet, nemusí cváat, z každého lotu postupují dvě dvojice s nejleším časem , do semifinále a následně do finále. 
Ve finále rozhoduje znovu čas. Každý jezdec smí startovat v této disciplíně, jen s jedním koněm. Každý musí projet startem a cílem. 
Je nutné projet startem a cílem, jinak bude jezdec diskvalifikován. Vyhodnocení dostihu - všechny věkové kategorie dohromady.


* pole bending děti do 7 let ( včetně)
rozdělený na sekci do 5 let a sekci B 6-7 let 
* pole bending děti do 8-10 let
* pole bending junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas a sčítají se. Cvalem se obíhá kolem 3-6 tyčí ( může být i kuželů s míčky).Viz obrázek. Nejprve jednou stranou podel tyčí, pak slalom mezi tyčemi tam i zpět a druhou stranou rovně do cíle. Před každou soutěží máme prohlídku trati,nebojte se novinky :-) !
Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie6-7 let,  8-10 let a kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce A děti do 8 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce B děti 9- 15 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce C děti 16-18let včetně
Máte svůj oddíl, nebo kamarády, nebo sourozence kteří by se chtěli účastnit s vámi? Potom se neváhejte přihlásit. Do soutěže dvojic se platí jen 1x startovné- tedy dvojice platí 1x 100 Kč, a do poznámky napíše jméno, věk, a jméno koně svého parťáka do závodů dvojic.
Štafetový parkur bude sestávat 2 překážky a kuže za nimi, to vše na čas, každý musí cválat, jinak bude diskvalifikován. Výška překážek pro děti do 8 let je 30cm, pro děti 9-15 let je 50 cm, pro juniory 16-18 let je 60 cm. Při shození překážky se připočítává +5 trestných vtěřin. Je nutné projetí startem a cílem, předávka štafety musí být viditelná. Ocenění první 3 ve všech kategoriích.


Výstava HOBBY HORSE koní

Kategorie Děti   do 8 let
Kategorie  Junior 9-16 let

Váš čistý, hezky upravený HH kůň, s rozčesanou hřívou, čistě oblečený junior/dítě, které svého koníka předvede v kroku, klusu, zastavení. tak jako se předvádí živý kůň. Ohodnoceni budou první 3 hobby horse koně v každé kategorii. Koně mohou být ručně vyrábění, ale také může být normálně koupený.
 

Poplatky / startovné:    zápisné- 200Kč / účastník ( za každé dítě)
Startovné za každou disciplínu je 100 /jeden kůň. 
Soutěže je možno absolvovat - v rámci časového harmonogramu, maximálně s 2 koňmi. Nebo do dosažení maximální kapacity závodů.
Startovné je třeba zaplatit do data uzávěrky, která je 30.9.2023 do 22 hodin, kopii platby ( obrázek nesmí být větší než 1 mega) je třeba přiložit do online přihlášky. 
V případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací!!! Po uzávěrce,je vyjímečně se možno přihlásit, ale po předchozí telefonické dohodě. Děkuji za pochopení.

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:14102023
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek
 

Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním údajů a fotografií pořízených při této akci, také se zavazujete dodržování propozic. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění účastníků. Je povinností u juniorů aby na bezpečnost dbali rodiče nebo trenéři.

Pokud Vám cokoliv není jasné, zavolejte na tel.603174956, nebo email bohemia-acro@seznam.cz. Prosím nenechávete přihlášení  na poslední chvílí v hodinu uzávěrky. Systém je pak přetížený. Děkuji za pochopení.

Kapacita přihlášek je omezena, prosím proto neváhejte s přihlášením. Děkujeme za pochopení. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu, jedním z důvodů je i  naplnění kapacity. V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši samozřejmě. 

PROGRAM
*přejímka účastníků klubovna- restaurace areálu ( pod  kolbištěm)
Představení úplně nového HOBBYHORSE sportu!!!
*parkur děti a junioři
*barrel racing děti a junioři
* pole bending
*hobby horse dostih
*hobby horse štafetový závod dvojic
*výstava hobby horse koní
 


 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „HOBBY HORSE závody “ konané dne 7.10.2023:

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Závody hobby horse 2023“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

 

 
 
 
 

 

Přihláška na Hobby horse závody 14.10.2023 Opřetice

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, a budu se jimi řídit. Jsou mi známá pravidla soutěže, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor