Hobby horse závody 21.května 2023 Obořiště

Hobby horse závody 21.května 2023 Obořiště

Asociace chovatelů miniaturních koní pořádá 


HOBBY HORSE závody


dne 21.5.2023 neděle

Obořiště

od 11:00 hod

uzávěrka: kapacita přihlášek již je

Zcela naplněná. Další přihlášky nemůžeme 

přijímat 

 

Místo konání:  LOWE Obořiště
Obořiště 182
262 12 Obořiště
32 exit na Strakonické dálnici. Mezi Dobříší a Příbramí
JEZDECKÁ KRYTÁ HALA

přejímka účastníků je od 10:30-10:45 v klubovně areálu.


 

SOUTĚŽE
Oceněni budou první 3 v každé kategorii. Ze všech startujících ( startovní čísla) bude vylosován jeden účastník,
 který obdrží HOBBY HORSE.

*parkur 30cm, přes malé křížky, pro děti do 8 let.
rozdělený na sekci A do 5 let a sekci B 6-8 let 
*parkur 40m pro děti 9-10 let.
*parkur 50 cm junior - pro juniory 11-18 let včetně.

*parkur 60cm open - Junior - pořadí se stanoví bez bez ohledu na věkovou kategorii juniorů.
*parkur 60cm open - Senior - pro dospělé, starší 18 let.
Parkur se jede dvoukolově, první i druhé kolo je na čas, při shození překážky, nebo poboření se k času připočítává +5 trestných vteřin. Oceněno bude prvních 5 v každé kategorii.
 


* skok mohutnost junior - do 18 let
*skok mohutnosti senior - pro starší 18 let

Začíná se na výšce skoku 60cm pro juniory a 80cm pro seniory, každé kolo se o 5 cm zvyšuje. Vyhrává kdo čistě skočí nejvyšší překážku. V ráci bezpečnosti,  v případě nerozhodnosti může rozhodnout i los.  Překážka je připravena pro skoky 160cm vysoké.

 Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie 6-8 let,  8-10 let , kategorie 11-18 let a seniorská kategorie musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

* barrel racing děti do 7 let ( včetně)
rozdělený na sekci A do 5 let a sekci B 6-7 let 
* barrel racing děti do 8-10 let
* barel racing junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas. Obíhají se 3 vozatajské kužely ( se shoditelným prvkem- míček) , které jsou rozestavěné do trojúhelníku. Kolem každého kuželu je třeba uzavřít kruh. Obdoba westernového barell racing. Za shození míčku se k času připočítává 5 trestných vteřin. Časy obou kol se sčítají.
Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie6-7 let,  8-10 let a kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

Občerstvení je zajištěno v hned naproti v restauraci penzionu. 
Doporučujeme vhodné oblečení pro tuto akci.

* hobby horse dostih sekce A děti do 8 let včetně délka dostihu je o 4 metry kratší
* hobby horse dostih sekce B děti 9- 15 let včetně  délka dostihu je o 2 metry kratší
 * hobby horse dostih sekce C děti 16-18let včetně plnná délka dostihu
Povinné je cválání, z každého lotu postupují dvě dvojice s nejleším časem , do semifinále a následně do finále. 
Ve finále rozhoduje znovu čas. Každý jezdec smí startovat v této disciplíně, jen s jedním koněm. Každý musí projet startem a cílem. 
Pokud jezdec nebude cválat bude diskvalifikován. Rovněž při neprojetí startem a cílem

* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce A děti do 8 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce B děti 9- 15 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce C děti 16-18let včetně
Máte svůj oddíl, nebo kamarády, nebo sourozence kteří by se chtěli účastnit s vámi? Potom se neváhejte přihlásit. Do soutěže dvojic se platí jen 1x startovné- tedy dvojice platí 1x 100 Kč, a do poznámky napíše jméno, věk, a jméno koně svého parťáka do závodů dvojic.
Štafetový parkur bude sestávat 2 překážky a kuže za nimi, to vše na čas, každý musí cválat, jinak bude diskvalifikován. Výška překážek pro děti do 8 let je 30cm, pro děti 9-15 let je 50 cm, pro juniory 16-18 let je 60 cm. Při shození překážky se připočítává +5 trestných vtěřin. Je nutné projetí startem a cílem, předávka štafety musí být viditelná.

 

Poplatky / startovné:    zápisné- 200Kč / účastník ( za každé dítě)
Startovné za každou disciplínu parkuru i barrel racing je 100 /jeden kůň. 
Soutěže je možno absolvovat - v rámci časového harmonogramu, maximálně s 2 koňmi. Nebo do dosažení maximální kapacity závodů.
Startovné je třeba zaplatit do data uzávěrky, která je 1.5.2023 do 22 hodin, kopii platby ( obrázek nesmí být větší než 1 mega) je třeba přiložit do online přihlášky. 
V případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací!!!

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:21052023
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek
 

Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním údajů a fotografií pořízených při této akci, také se zavazujete dodržování propozic. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění účastníků. Je povinností u juniorů aby na bezpečnost dbali rodiče nebo trenéři.

Pokud Vám cokoliv není jasné, zavolejte na tel.603174956, nebo email bohemia-acro@seznam.cz. Prosím nenechávete přihlášení  na poslední chvílí v hodinu uzávěrky. Systém je pak přetížený. Děkuji za pochopení.

Kapacita přihlášek je omezena, prosím proto neváhejte s přihlášením. Děkujeme za pochopení. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu, jedním z důvodů je i  naplnění kapacity. V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši samozřejmě. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „HOBBY HORSE závody “ konané dne 21.5.2023:

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Závody hobby horse 2023“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

 

 

 

Hobby horse závody 21.5.2023 Obořiště

KAPACITA PŘIHLÁŠEK JE JIŽ NAPLNĚNÁ! Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla soutěže, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor