Hobby horse závody 24.9.2026 Lysá Nad Labem

Hobby horse závody 24.9.2026 Lysá Nad Labem

Asociace chovatelů miniaturních koní
pořádá


HOBBY HORSE závody
KAPACITA JE ZCELA zaplněná, již se nepřihlašujte prosím! děkuejem za pochopení
58 závodníků a 159 startů je více než dost!


dne 24.9.2023 neděle

Výstaviště Lysá nad Labem
Při 30. ročníku nejstarší Evropské výstavy výstavy koní, za podpory Asociace svazů chovatelů koní.
Těšit se můžete na více jak 120 koní všech plemen.
Návštěvníci si mohou každý den v prostoru hali A1, bezplatně vyzkoušet v Česku již velmi populární sport HOBBYHORSING. V neděli pak přihlášení, se mohou těšit na závody!

uzávěrka: 18.9.2023
Prosím nečekejte do uzávěrky, po naplnění kapacity nebude možné se přihlásit.

 

Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem
Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labemhala A1 , dole, pískový povrch s geotextilií

přejímka účastníků je od 10:00-10:30 v prostoru závodů
stánek AsociaceAsocciace chovatelů miniaturních koní hala A1


Každé přihlášené dítě na HOBBY HORSE závody má vstup na výstaviště ZDARMA. Ostatní včetně doprovodu si musí vstupné zaplatit. 
Jméno soutěžícího dítěte bude na pokladně v seznamu startujících.

Občerstvení v celém areálu je dostatek.
Po zahájení se můžete těšit na představení zcela nového hobby horse sportu. 

 

SOUTĚŽE
Oceněni budou první 3 v každé kategorii. Ze všech startujících ( startovní čísla) bude vylosován jeden účastník,
 který získá hobbyhorse koně! Pouze ti, kdo zlstanou do konce závodů.

 

*parkur 30cm, přes malé křížky, pro děti do 8 let.
rozdělený na sekci A do 5 let a
 sekci B 6-8 let 
*parkur 40m pro děti 9-10 let.
*parkur 50 cm junior - pro juniory 11-18 let včetně.

*parkur 60cm open - Junior - pořadí se stanoví bez bez ohledu na věkovou kategorii juniorů.
Všechny parkury  se jedou dvoukolově, první i druhé kolo je na čas, při shození překážky, nebo poboření se k času připočítává +5 trestných vteřin. Oceněno bude první 3 v každé kategorii. V druhém kole se každý parkur ( kromě křížků) zvedá o 5 cm.

 Ve všech soutěžích kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie 6-8 let,  8-10 let , kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

* barrel racing děti do 7 let ( včetně)
rozdělený na sekci do 5 let a sekci B 6-7 let 
* barrel racing děti do 8-10 let
* barel racing junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas. Obíhají se 3 vozatajské kužely ( se shoditelným prvkem- míček) , které jsou rozestavěné do trojúhelníku. Kolem každého kuželu je třeba uzavřít kruh. Obdoba westernového barell racing. Za shození míčku se k času připočítává 5 trestných vteřin. Časy obou kol se sčítají.
Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie6-7 let,  8-10 let a kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.


* hobby horse dostih sekce A děti do 8 let včetně délka dostihu je o 4 metry kratší
* hobby horse dostih sekce B děti 9- 15 let včetně  délka dostihu je o 2 metry kratší
 * hobby horse dostih sekce C děti 16-18let včetně plnná délka dostihu
Všichni v dostihu může běžet, nemusí cváat, z každého lotu postupují dvě dvojice s nejleším časem , do semifinále a následně do finále. 
Ve finále rozhoduje znovu čas. Každý jezdec smí startovat v této disciplíně, jen s jedním koněm. Každý musí projet startem a cílem. 
Je nutné projet startem a cílem, jinak bude jezdec diskvalifikován. Vyhodnocení dostihu - všechny věkové kategorie dohromady.


* pole bending děti do 7 let ( včetně)
rozdělený na sekci do 5 let a sekci B 6-7 let 
* pole bending děti do 8-10 let
* pole bending junior 11-18 let včetně.

Tato soutěž je určená pouze pro děti a juniory. Je dvoukolová, obě kola jsou na čas a sčítají se. Cvalem se obíhá kolem 3-6 tyčí ( může být i kuželů s míčky).Viz obrázek. Nejprve jednou stranou podel tyčí, pak slalom mezi tyčemi tam i zpět a druhou stranou rovně do cíle. Před každou soutěží máme prohlídku trati,nebojte se novinky :-) !
Kategorie do 5 let může použít free style- tedy klidně i běh. Kategorie6-7 let,  8-10 let a kategorie 11-18 let musí cválat, jinak bude dvojice diskvalifikovaná.

* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce A děti do 8 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce B děti 9- 15 let včetně
* hobby horse štafetový parkur dvojic sekce C děti 16-18let včetně
Máte svůj oddíl, nebo kamarády, nebo sourozence kteří by se chtěli účastnit s vámi? Potom se neváhejte přihlásit. Do soutěže dvojic se platí jen 1x startovné- tedy dvojice platí 1x 100 Kč, a do poznámky napíše jméno, věk, a jméno koně svého parťáka do závodů dvojic.
Štafetový parkur bude sestávat 2 překážky a kuže za nimi, to vše na čas, každý musí cválat, jinak bude diskvalifikován. Výška překážek pro děti do 8 let je 30cm, pro děti 9-15 let je 50 cm, pro juniory 16-18 let je 60 cm. Při shození překážky se připočítává +5 trestných vtěřin. Je nutné projetí startem a cílem, předávka štafety musí být viditelná. Ocenění první 3 ve všech kategoriích.


Kombinovaný závod Hobbyhorse / minihorse
Pouze pro miniaturní oně kteří jsou součástí expozice výstavy Kůň.
Kategorie Junior  děti do 16 let
Kategorie Senior od 17 do 99 let
V rvním kole startující absolvuje parkur s hobbyhorsem, v prostoru startu a cíle mu pomocník předá živého mniaturního koně a absolvuje ihned druhé kolo s miniaturnímm koně, obě kola se sčítají.

Majitelé koní, kteří jsou členy ACHMK mají start zdarma.
 

Poplatky / startovné:    zápisné- 200Kč / účastník ( za každé dítě)
Startovné za každou disciplínu parkuru i barrel racing je 100 /jeden kůň. 
Soutěže je možno absolvovat - v rámci časového harmonogramu, maximálně s 2 koňmi. Nebo do dosažení maximální kapacity závodů.
Startovné je třeba zaplatit do data uzávěrky, která je 19.9.2023 do 22 hodin, kopii platby ( obrázek nesmí být větší než 1 mega) je třeba přiložit do online přihlášky. 
V případě neúčasti z jakéhokoliv důvodu se startovné nevrací!!!

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:24092023
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek
 

Odesláním přihlášky souhlasíte se zveřejněním údajů a fotografií pořízených při této akci, také se zavazujete dodržování propozic. Pořadatel nenese odpovědnost za zranění účastníků. Je povinností u juniorů aby na bezpečnost dbali rodiče nebo trenéři.

Pokud Vám cokoliv není jasné, zavolejte na tel.603174956, nebo email bohemia-acro@seznam.cz. Prosím nenechávete přihlášení  na poslední chvílí v hodinu uzávěrky. Systém je pak přetížený. Děkuji za pochopení.

Kapacita přihlášek je omezena, prosím proto neváhejte s přihlášením. Děkujeme za pochopení. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku bez udání důvodu, jedním z důvodů je i  naplnění kapacity. V takovém případě bude startovné vráceno v plné výši samozřejmě. 

PROGRAM
*přejímka účastníků 10:00-10:30 stánek Asociace chovatelů miniatirních koní, hala A1 dole
Představení úplně nového HOBBYHORSE sportu!!!
*parkur děti a junioři
*barrel racing děti a junioři
* pole bending
*hobby horse dostih
*hobby horse štafetový závod dvojic
*kombinovaný závod Hobbyhorse / minihorse

 


 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „HOBBY HORSE závody “ konané dne 2.9.2023:

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Závody hobby horse 2023“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

 

 
 
 
 

 

Přihláška na HOBBY HORSE závody 24.9.2023 Lysá nad Labem

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, a budu se jimi řídit. Jsou mi známá pravidla soutěže, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor