Licentace hřebců a svod klisen minihorse 5. června 2020

Asocice chovatelů miniaturních koní pořádá Licentaci hřebců,  svod klisen minihorse

dne 5. června 2020 pátek

v Opřeticích

od 9:30 hod ( posuzování)

uzávěrka: 29. května 2020

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

 

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 9:00 hodin

Poplatket za Svod/licentaci: 750Kč( platí všichni účastníci)
Upozornění- poplatky nejsou zápisem do plemenné knihy minihorse, ty se platí zvlášť podle sazebníku Asociace svazů chovatelů koní!

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol: 05062020

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek

Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.

Všichni jedinci ( i importovaní) musí být zapsáni v ústřední evidenci koní.

Posuzující: Blahoslav Políček
                   MVDr. J. Dražan
                  Jiří Glatt

za RPK Jarmila Podzemská

S přihláškou nezapomeňte odeslat kopii průkazu koně, u hřebců kopii DNA a potvrzení o zaplacení. jeden soubor nesmí být větší než 1mega, jinak se neodešle. Průkaz je potřeba poslat kopii ze všech částí, nejen jméno...ale i celý původ

 

 


Prosíme všechny účastníky, aby se dostavili včas, s sebou originál průkaz původu koně, řádné očkování, vyšetření krve, u hřebců kopii DNA.

V případě jakýchkoliv nejasností, kontaktujte  Jarmila Podzemská, tel: 603174956,
e-mail: bohemia-acro@seznam.cz

 

Přihláška na licentaci hřebců a svod klisen minihorse 5.6.2020

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Zvolte soubor
Zvolte soubor
Zvolte soubor