MINI HUBERTOVA SHOW 14.10.2023 Opřetice

MINI HUBERTOVA SHOW 14.10.2023 Opřetice

 Asociace chovatelů miniaturních koní Vás zve na 
MINI HUBERTOVU SHOW 
pro koně do 125 cm
dne 14.10.2023 sobota

v Opřeticích

od 13:00 hod

uzávěrka: 8.10.2023 do 20:00

 

Místo konání:  Opřetický dvůr, jezdecký klub Opřetice 
                                  Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

Posuzovatelka : pani Romana Matušinská
Ring steward: Kateřina Drubová
 

Organizační podmínky: koně musí být na místě nejpozději v 12:30 hodin na přejímku

 

Poplatek za Mini Hubertovu jízdu   200Kč za prvního koně, 100Kč za každého dalšího koně.
Poplatek za účast v jednotlivývh disdciplínách je 100kč za každou.
Příklad - jdu jen minihubertovu jízdu,s jedním koněm, platím pouze 200kč. Mám 2 koně na mini Hubertovu jízdu 300kč + 100Kč mladý vystavovatel + 100kč vozatajský parkur, celkem 500Kč.

 

ZASÍLEJTE NA ÚČET ACHMK

číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100
var.symbol:14102023
 

Asociace chovatelů miniaturních koní o.s.

U hřebčince 479

397 01 Písek


Veterinární podmínky: platné vakcinační schéma a vyšetření na infekční anemii koní ne starší 12 měsíců.

 

Akce je určena pro koně do 125cm ( vyjímku tvoří pozvaní - například liška :-) ).

Co nás čeká :

Krátká vyjížďka- procházka malebným okolím Opřetického dvora, cca 7km , nevyhneme se letos ani kopci! 
 Po jejím skončení jsou připraveny závody. Účast na mini Hubertově jízdě je povinná, bez účasti na této jízdě, není možno soutěžit v dalších disciplínách :-) děkujeme za pochopení! 

 


 

Výstavní třídy:

 

Mladý vystavovatel: Kategorie do 7let, kategorie do 12 let, a kategorie 13 - 18 let. Asociace chovatelů miniaturních koní ocení nejlepšího v každé kategorii zvláštní cenou.  Vystavovatel do 12 let nesmí předvádět hřebce. Doporučené je společenské oblečení. 

Sportovní třídy:

Jumping - dvoukolový miniparkur pro koně starší 3 let  každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vodičem!) !  Vhodné oblečení povinné ! 
Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři.Výšky koní nebudou rozděleny, soutěží dohromady. Výška skoku pro první kolo je 60cm , pro druhé kolo 65cm.


Mini Jumping-  pro děti do 8 let včetně. Parkur je sestaven pouze ze skoků přes malé křížky ( 30cm) . Vhodné i pro malé děti, kteří ještě nepřehodí vodítko při normálním jumpingu. Pro valachy a klisny od 3 let věku.

Vozatajský parkur : pro koně starší 3 let, , opět každý kůň smí absolvovat maximálně 2x ( míněno s různým vozatajem) zvlášť pro jednospřeží a vícespřeží. 
Vhodné oblečení je povinné, včetně pokrývky hlavy a rukavic vozataje. ( pokud kůň absolvuje 2x s dvěma vozataji v jednospřeží, již nemůže pokračovat znovu v dvojspřeží). Zvlášť budou oceněni junioři a zvlášť senioři.
 

Barely - obdoba westernových barelů -  soutěží se kůň zapřažený v sulce- kočáru, dále pod sedlem - poze s vodičem, pouze junioři!!!
, na opratích, na ruce bez jezdce.

 Mladí koně od 2 let soutěží v oběhnutí barelů na ohlávce, koně starší 2 let na oprati = povinná ústroj koně je uzda , náhřbetník a opratě vhodné délky, vodič rukavice a bič, pokrývka hlavy!. Vyhlášení kategorie v sulce Junior i senior, pod sedlem - pouze junior, na oprati junior i senior, na ohlavce na ruce jen junior- soutěží jen junioři!

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků akce „Mini hubertova show “ konané dne 14.10.202:3

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů a fotografií Vás a dětí v níže vedeném rozsahu.

Asociace chovatelů miniaturních koní, z.s. (U Hřebčince 479, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, IČ:

27042481) dále jen (“pořadatel“)

v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) si Vás pořadatel dovoluje informovat o zpracování osobních údajů Vás a Vašich dětí v rámci akce „Národní šampionáty miniaturních koní 2021“.

Pořadatelé zpracovávají osobní údaje Vás a dětí v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie a dbají na maximální ochranu těchto osobních údajů a dodržování svých povinností podle GDPR.

Účel zpracování, shromažďované údaje, tituly pro zpracování a délka uchovávání.

 V rámci výše zmíněné akce jsou za účelem tvorby katalogu, publikace výsledků a publikace online a tištěných článků zpracovávány následující údaje:

· jméno a příjmení kontaktní osoby,

· jméno, příjmení a rok narození účastníka,

Pořadatelé zpracovávají rovněž fotografie a videa účastníků akce . Fotografie a videa budou umístěny na internetových stránkách, případně použity za účelem publikace online nebo tištěných materiálů o výše zmíněné akci, k propagaci spolku. Účelem tohoto zpracování je propagace činnosti spolku.

Je možno kdykoliv písemně požádat o vyškrtnutí z tohoto zpracování, a to na e-mailu

bohemia-acro@seznam.cz . Osobní údaje budou uchovávány po dobu 15 let.

MINIHUBERT- přihláška na Mini Hubertovu show 2023

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste si přečetli propozice a budete se jimi řídit, včetně vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, pořízení fotografií a jejich zveřejnění pro potřeby prezentace spolku.

Zvolte soubor