Národní šampionáty miniaturních koní 10.8.2024

Národní šampionáty miniaturních koní 10.8.2024

Asociace chovatelů miniaturních koní

 

si Vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na 13. ročník Otevřeného šampionátu miniaturních koní a
zároveň 9. ročník Národního šampionátu pro Americké miniaturní koně, který se koná v sobotu

10. srpna 2024

Akce bude pořádána v kryté hale v areálu Opřetický dvůr, Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova.

Měření a veterinární přejímka 8:00- 8:30 hodin, začátek výstavy 9:00 hodin.

Uzávěrka přihlášek je 22.7.2022 ve 20:00 hodin!

Posuzuje AMHA rozhodčí:  Tolga Falahat Velká Británie, AMHA, AMHR
Ředitel akce: Jan Heřmanský
Fotograf: Viktor Král
Show manager: Jarmila Podzemská
Ring steward 
Rozhodčí sportovních soutěží ( jumping, obstackle, obstackle driving, barrel racing, kostýmová třída) Kamila Švandová
Pomocný ring steward: Martina Carbochová
Měření koní: Eva Véghová
Přejímka koní: Kamila Švandová

 

Výstava je určená pouze pro miniaturní koně do 38 inch. Každý z přihlašovaných koní musí být zapsaný v příslušné plemenné knize pro miniaturní koně (např. AMHA, MH, NMPRS, NAS, BMP) jako minihorse. Výstava není přístupná pro pony a jejich křížence. Kůň v majetku občana ČR musí být zapsaný v ústřední evidenci koní v ČR.

Předvedení koně musí být uvedeni v katalogu výstavy, přihlášení na místě není možné. Přihláška nebude přijata bez potvrzení o zaplacení startovného a kopie původu koně. Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijetí jakékoli přihlášky bez udání důvodu. V takovém případě bude startovné neprodleně vráceno. Pořadatel má právo vykázat jakéhokoli vystavovatele z výstavy při hrubém nebo nevhodném zacházení s koněm a to kdekoli v areálu výstavy. Kůň pozbývá v ten den všech získaných titulů.

Při neúčasti koně na výstavě, z jakéhokoliv důvodu, ať z důvodu nemoci koně, nebo majitele, při zrušení výstavy z vyšší moci a podobně, není důvodem k vrácení startovného. Výstavy se mohou účastnit koně v majetku jak členů našeho spolku tak samozřejmě nečlenů.
 

Hodnocení koní: oceňuje se prvních 5 koní. Každý rozhodčí bude hodnotit v daný moment samostatně, u všech haltrových tříd ( mimo tříd barevných). Sportovní třídy je pořadí jen jedno.

Na konci propozic jsou GDPR podmínky, přihlášením na výstavu = vyplněním online přihlášky, vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Prosím o jejich přečtení. Odesláním přihlášky se zavazujete, že jsou Vám známé propozice, a že se jimi budete řídit.
 

Hříbata se mohou účastnit po dovršení minimálně 3 týdnů věku.
Odstávče se rozumí letošní hříbě, které dosáhlo minimálně 4,5 měsíce věku.
Pokud přihlašujete hříbě jehož průkaz je teprve ve vyřizování je nutno k přihlášce (nebo do e.mailu)poslat kopie rodokmenů obou rodičů.

 

Měření koní: majitel, který přihlašuje svého koně, by ho měl mít řádně změřeného a přihlášeného do správné kategorie. Pokud Váš kůň bude v den výstavy přesunutý do jiné kategorie z důvodu výšky, nemá nárok na cenu!!! (ceny jsou objednány předem podle přihlášek). Všechny koně musí splňovat výškový požadavek v daném roce. Měřeno od poslední hřívy na kohoutku. 1 inch = 2,54 cm


Sekce A1:

• Odstávčata do 28 inch

• Ročkové do 30 inch

• Dvouletí do 31 inch

• Tříletí a starší do 32 inch

 


Sekce A2:
• Odstávčata do 30 inch

• Ročkové do 32 inch

• Dvouletí do 33 inch

• Tříletí a starší do 34 inch

 


Sekce B

• Odstávčata 30-32 inch

• Ročkové 32-36 inch

• Dvouletí 33-37 inch

• Tříletí a starší 34-38 inch

 

 


Online propozice ve formátu PDF si můžete stáhnout ZDE 


Tolga Falahat

Pan rozhodčí o sobě říká: 

My journey in the equestrian world began at a young age. Growing up in the Middle East, I was surrounded by Arab horses from my earliest memories. My passion for these majestic animals was evident, and my parents purchased little Arab mare for me to ride. Since then, I’ve pursued my passion for horses of different breeds and sizes across multiple continents.

Over the past two decades, I have been involved with miniature horses. I have served in different capacities in the equestrian world to promote the breed; participating at national, and international shows as a competitor, being a show organiser, and judging at numerous local and national horse shows.

I’m currently an approved AMHA, AMHR, and Classic Shetland judge, and excited to share my passion for these majestic champions in miniature with my fellow competitors, I look forward to seeing you in the ring.
Volně přeloženo:  Moje cesta do jezdeckého světa začala v mladém věku. Vyrůstal jsem na Blízkém východě a od prvních vzpomínek jsem byl obklopen arabskými koňmi. Moje vášeň pro tato majestátní zvířata byla zřejmá a moji rodiče mi koupili malou arabskou klisnu na ježdění. Od té doby jsem se věnoval své vášni pro koně různých plemen a velikostí na více kontinentech.
Během posledních dvou desetiletí jsem se zabýval miniaturními koňmi. Pracoval jsem v různých funkcích v jezdeckém světě na propagaci plemene; účastnil jsem se národních a mezinárodních výstav jako soutěžící, byl organizátorem výstavy a posuzovatelem na mnoha místních a národních výstavách koní.

V současné době jsem schváleným rozhodčím AMHA, AMHR a Classic Shetland a jsem nadšený, že mohu sdílet svou vášeň pro tyto majestátní šampiony v miniatuře se svými kolegy soutěžícími. Těším se na vás ve výstavním kruhu.

Během posledních dvou desetiletí jsem se zabýval miniaturními koňmi. Sloužil jsem v různých funkcích v jezdeckém světě na propagaci plemene; účastnit se národních a mezinárodních výstav jako soutěžící, být organizátorem výstavy a posuzovat na mnoha místních a národních výstavách koní.
V současné době jsem schváleným rozhodčím AMHA, AMHR a Classic Shetland a jsem nadšený, že mohu sdílet svou vášeň pro tyto majestátní šampiony v miniatuře se svými kolegy soutěžícími. Těším se na vás v ringu.

 

 

Přihláška na Národní šampionáty miniaturních koní 2024

Vyplněním a odesláním přihlášky prohlašuji, že jsem si přečetl propozice, jsou mi známá pravidla ACHMK výstavních a sportovních tříd, a dále potvrzuji že jsem se seznámil a souhlasím s pravidly pro GDPR, které jsou součástí propozic.

Zvolte soubor
Zvolte soubor