Pozvánka na členskou schůzi ACHMK 2019

Pozvánka na členskou schůzi ACHMK 2019

Pozvánka na členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 16.3.2019  – Bowling Svíčka Tábor, Kpt. Jaroše 2392, 390 02 Tábor
https://www.bowlingsvicka.cz/ 

od 14:00 hod v uzavřeném salonku


Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019

4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

V případě že členská schůze nebude usnášení schopná ( = nebude přítomná nadpoloviční většina členů) 
bude Náhradní členská schůze se stejným programem jednání 30. března 2019 

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz