Pozvánka na Náhradní členskou schůzi ACHMK 2019

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi ACHMK 2019

Pozvánka na Náhradní členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 30.3.2019  – hotel BENICA Ke Stadionu 2045, Benešov ( salonek označený logem klubu)
https://www.benica.cz/ 

od 13:00 hod
 

Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019

4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

Máte-li dotazy,  kontaktujte  : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz