Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi KCHMK

 

Vážení členové klubu chovatelů miniaturních koní, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHMK, která se koná dne 

9.3.2014, od 11:00hod 

v přednáškovém sále hotelu BENICA v Benešově.

adresa: hotel Benica, Ke Stadionu 2045, 25601, Benešov  

https://www.benica.cz/ 

přednáškový sál v hotelu bude značen logem našeho klubu

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2013
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2013
4)     Zpráva revizní komise – r. 2013
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2014
6)     Změna stanov
8)     Volby do orgánů spolku
            - výbor spolku
            - revizní komise
            - rada plemenné knihy
9)     Diskuze
10)    Promítání krátkého videozáznamu ( 15-20minut) ze světové výstavy miniaturních koní.
11)    Závěr

 

Prosíme potvrďte e-mailem Vaší účast, případně neúčast. Stačí napsat "ANO, zúčastním se", nebo "NE, nebudu se účastnit". Ideálně do 3.3.2014 na e-mailovou adresu sekretáře klubu.

 

Za radu Klubu chovatelů miniaturních koní

 

sekretář klubu

Jarmila Podzemská

bohemia-acro@seznam.cz

Tel: 60374956