Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na Náhradní zasedání členské schůze, 
nahrazující zasedání členské schůze ze dne 21. 3. 2015
 
Datum konání náhradního zasedání čl. schůze: 4.4.2015
Čas konání : 11.00
Místo konání: hotel Benica, Ke Stadionu 2045, 25601, Benešov www.benica.cz
 
Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015

4) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2014 (a dalších vyhlášených soutěží)

8) Diskuze

9) Závěr

 

Po skončení členské schůze krátká přednáška
 

UPOZORNĚNÍ:  Usnesení může náhradní zasedání členské schůze přijímat za účasti libovolného počtu členů ACHMK, proto zvažte svou případnou neúčast.

__________________________________________________________________

 

Členská schůze 

Asociace chovatelů miniaturních koní z. s.

 

Jménem výboru našeho spolku si Vás dovoluji pozvat na členskou shcůzi ACHMK, která se koná

 

v sobotu 21. března 2015

od od 11:00hod. 

v přednáškovém sále hotelu BENICA v Benešově.

adresa: hotel Benica, Ke Stadionu 2045, 25601, Benešov , www.benica.cz

(přednáškový sál v hotelu bude značen logem našeho klubu)

 

Program členské schůze 2015:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015

4) Zpráva o hospodaření za rok 2014 a návrh rozpočtu pro rok 2015

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2014 (a dalších vyhlášených soutěží)

8) Diskuze

9) Závěr

Po skončení členské schůze krátká přednáška

 

V roce 2014 byly vyhlášeny tyto soutěže:

Honor roll 2014 –sponzorovat bude ZOO VEGA Ing. Jan Végh

Nejlepší kůň - koně českého chovu 2014 –sponzor ACRO FARM  J.+A. Podzemských 

NOVĚ!   Nejúspěšnější pracovní koně – sponzor jezdecké potřeby CAVALLETTO – Eva Véghová 

 

Připomínáme, že podle platného Občanského zákoníku ( a našich stanov) bude členská schůze usnášeníschopná jen v případě, že se na schůzi dostaví nadpoloviční většina řádných členů. Pokud se tak nestane, bude na začátku prohlášena za neplatnou a bude vyhlášen náhradní termín členské schůze se stejným programem (v termínu 4. dubna 2015), kde o dění ve spolku rozhodne hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů ( již nebude zapotřebí nadpoloviční většina VŠECH řádných členů).

Proto Vás všechny prosíme, abychom si nekazili ještě sobotu, po které následuje neděle a pondělí Velikonoční - zapište si tento termín, tedy 21. března 2015, s dostatečným předstihem do svého nabitého kalendáře a hlavně - DOSTAVTE se všichni prosím!!!

 

Za výbor spolku sekretář Jarmila Podzemská