Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi
Asociace chovatelů miniaturních koní

 

Dne: 20.3.2016 – hotel Belveder, Labská stráň 105,  407 14 Děčín
https://www.belvederhotel.cz/ 

od 12:00 hod


Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a plán činnosti na rok 206

4) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2015 (a dalších vyhlášených soutěží)

8) Diskuze

9) Závěr

 

V případě že členská schůze nebude usnášení schopná ( = nebude přítomná nadpoloviční většina členů) 
bude Náhradní členská schůze se stejným programem jednání 2. dubna 2016 v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov od 14:00.

Máte-li dotazy,  kontaktujte sekretářku ACHMK : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz

Potvrzení účasti na členské schůzi

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: