Pozvánka na náhradní členskou schůzi 8.dubna 2023 ve Votiích

Pozvánka na náhradní členskou schůzi 8.dubna 2023 ve Votiích

Vážení členové asociace chovatelů miniaturních koní, dovolujeme si Vás pozvat na NÁHRADNÍ členskou schůzi KCHMK, která se koná dne 

8.4.2023 od 12:00hod 

v salonku Tsport Votice 

adresa: 
TenisTsportVotice s.r.o. Masarykovo náměstí 937,  25901 Votice
https://tsportvotice.cz/cs/

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2022
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2022
4)     Zpráva kontrolní komise – r. 2022
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2023
6)     Úprava stanov
7)     Změna výše poplatků za rodinné příslušníky
8)     Diskuze
9)     Závěr
 

Z důvodu zajištění vhodného uspořádání prostor, a občerstvení, Vás proto prosím, o potvrzení Vaší účasti / neúčasti nejpozději do 6.4.2023