Přehled hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019

Přehled hospodaření Asociace chovatelů miniaturních koní za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

Dovolte, abych Vás jako každý rok seznámila s průřezem hospodaření našeho spolku v roce 2018.

Náš spolek finančně zajišťoval následující akce. Prague Pony cap Letňany, Velkou cenu malých koní Cavalletto, Národní šampionát pro americké koně, Otevřený národní šampionát, jarní a podzimní licentaci a svod klisen, Hubertovu jízdu, seminář s Karen Hamilton Smith.

Podařilo se nám hospodařit s následujícím výsledkem :

Příjmy : 508 310,00 Kč Výdaje : 357 552,24 Kč

Z těchto výsledků Vám vyplývá, že hospodaření našeho spolku bylo i v tomto roce více než vyrovnané.

Stav pokladny k 31.12.2018 5 709,00 Kč

Stav účtu k 31.12. 2018 323 834,60 Kč

 

V letošním roce na našem účtu můžete vidět již pohyby z členských příspěvků. Připravujeme již akce další, ke kterým Vám předkládám následující rozpočet.

 

před. náklady před. příjmy

Členská schůze 2 000,00 Kč 0,00 Kč

Seminář s MVDr. Sedlinskou 20 000,00 Kč 8 000,00 Kč

Seminář s L. Jirgalou 35 000,00 Kč 20 000,00 Kč

For Horse Praha 40 000,00 Kč 0,00 Kč

Licentace a svod klisen 2x 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč

Výstava Kralovice 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč

Velká cena Cavalletta 100 000,00 Kč 50 000,00 Kč

Národní šampionáty 180 000,00 Kč 80 000,00 Kč


zpracovala Eva Véghová