Seminář pro posuzovatele a chovatele minihorse a M+M plemen

Seminář pro posuzovatele a chovatele minihorse a M+M plemen

Seminář pro posuzovatele a chovatele miniaturních koní a M+M plemen

 
Asociace chovatelů miniaturních koní si Vás dovoluje pozvat na seminář pro chovatele a především posuzovatele miniaturních koní
a původních britským plemen Moutain + Moorland
 
s Anglickou lektorkou
 

 která je nejen dlouholetou úspěšnou chovatelkou amerických miniaturních koní, schválenou AMHA rozhodčí..., ale také velmi úspěšnou trenérkou, která se zabývá i úpravou a vystavováním miniaturních koní. Jejím tréninkem prošlo bezpočet Supreme šampionů. V roce 2014 úspěšně připravila a předváděla klisnu Looking Glass Contessa Valentina, která se stala Šampion šampionů 2014!!!!! 

 

 

neděle 19.8.2018
od 10:00 hod

Akce bude pořádána v areálu Opřetický dvůr
Opřetice 1, 257 51 Bystřice u Benešova

Zaměřena bude nejen na posuzování výstavních ( haltrových tříd) plemen M+M a minihorse, ale také na to jak správně hodnotit - posuzovat sportovní (performance) třídy
 
Akce je pořádána za podpory Asociace svazů chovatelů koní, a doufáme že se jí zúčastní také co nejvíce inspektorů chovu, kteří zapisují naše koně do plemenné knihy a popisují při svodech a licentacích.
 
Absolventi dostanou certifikát o účasti ( který z nich samozřejmě neudělá automaticky rozhodčího pro daná plemena, ale bude určitým důležitým článkem v jejich vzdělávání). Seminář bude veden v anglickém jazyce, ale překladatelka je zajištěna :-) .
Seminář je vhodný i pro zodpovědné chovatele, kteří se zajímají o to, co a proč rozhodčí posuzuje u jednotlivých koní na výstavách.

Uzávěrka přihlášek je : 20.7.2018
 
 
Cena za seminář je  1500kč bez ohledu na členství v jakém koliv spolku.
 

Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrky ( účastníci národního šampionátu prosím nespojujte s patbou za šampionát, plaťte prosím zvlášť)

 na
 
  číslo účtu: 107-7408240237

kód banky : 0100

var.symbol: 19082018

 

Přihláška na seminář pro posuzovatele 19.8.2018

prosíme zároveň s přihláškou posílat potvrzení o zaplacení kurzu

Zvolte soubor