Seminář s francouzským chovatelem Cédric Dubroecq - 31. března 2012

Seminář s francouzským chovatelem Cédric Dubroecq - 31. března 2012
 

 Klub chovatelů miniaturních koní pořádal poslední březnovou sobotu v jezdeckém areálu Heroutice seminář zaměřený na chov miniaturních koní. O své dlouholeté zkušenosti se přijel podělit přední evropský chovatel pan Cédric Dubroecq, který se chovem miniaturních koní zabývá už přes 20 let. Koně nejen chová, ale také trénuje a vystavuje.

O tom, že jeho práce je cílená a systematická svědčí řada mezinárodních úspěchů. Koně z jeho chovu jsou ceněni a mnozí jsou v celosvětovém měřítku na předních příčkách.

Ve svých stájích má Cédric něco kolem 50 koní, takže v našich poměrech je to skutečně velký chovatel.

Pro nás nakonec milým překvapením byl zájem českých chovatelů. Semináře se účastnilo 28 lidí z řad majitelů a chovatelů a někteří využili příležitost a přijeli i se svými koníky, protože součástí semináře byla i praktická ukázka práce a tréninku koní.

Dopoledne bylo věnováno teoretické části, ve které byli přítomní seznámeni s pravidly výběru  jedinců, vhodných k chovu a následně i na výstavy. Byl probrán systém tréninku a zásady krmení koní, tak, aby měli odpovídající kondici a zvládli trénink i výstavní sezonu co nejlépe.

To, co bylo řečeno v teoretické části se po přesunu účastníků do haly, mohlo demonstrovat i v praxi. Pan Cédric Dubroecq všem názorně ukázal jak on pracuje s koňmi. Vystřídal přitom všechny koníky, kteří byli k dispozici. Bylo velmi zajímavé sledovat Cédricovu práci. O každém koni řekl, jaký je a v čem by mohl být problém. Základem úspěšného předvedení na výstavě je, aby kůň zvládl stát v klidu ve výstavním postoji. Další předvedení koně už je na zručnosti a vhodném načasování a záleží především na předvádějícím, jak všechno zvládne.

V hale si všichni mohli vyzkoušet i „výstavu“ – tedy přesněji řečeno v improvizovaném ringu,kam postupně nastoupili všichni koně, Cédric nejdříve vysvětlil funkci stewardů, kteří jsou vždy dva v kruhu. Funkci rozhodčího na sebe vzal sám Cédric, který je mezinárodním rozhodčím.

Jeho verdikt možná mnohé překvapil, ale zároveň potvrdil to, co bylo řečeno předtím. Na dvouhodinový program v hale navázala opět teoretická část, během které byli všichni seznámeni se strukturou výstav, jednotlivých výstavních tříd a jejich rozdělení. Zmínka byla i o samotné střihové úpravě koní, o používání vhodné kosmetiky, která je dnes při prezentaci koní již nezbytností. Bylo toho opravdu mnoho a seminář určitě splnil očekávání a věříme, že si každý odnesl informace, které uplatní v následujících sezonách. Náplň semináře byla sice zaměřena především na miniaturní koně, ale pár dobrých rad si jistě odnesli i chovatelé jiných plemen koní.

Program byl opravdu vyčerpávající a poděkování patří nejen panu Cédricu Dubroecq, ale i paní Denise Vegter za perfektní tlumočení. Poděkování patří i majitelům Heroutic, manželům Perníčkovým. Za zajištění celé akce patří velké poděkování členům klubové rady a ASCHK, která tento projekt podpořila.


 

______________________________________________________


 


 

Tímto bychom Vás rádi pozvali na náš další  seminář, který bude veden v českém jazyce a  týká  se zejména chovu a vystavování miniaturních koní. Seminář povede pan Cédric Dubroecq z Francie  který patří k nejlepším evropským chovatelům a vystavovatelům v Evropě. Jsme velmi potěšeni, že pan Dubroecq přijal naši žádost o pořádání jeho semináře v České Republice a pro Vás je to jedinečná příležitost ,  jak se dozvědět odpovědi na všechny Vaše otázky, které se týkají chovu těchto malých koníků .

 

Kurz je vhodný nejen pro chovatele miniaturních koní , ale pro všechny chovatele menších koní , jejichž způsob chovu, krmení a vystavování je podobný ,  jako je tomu u minihorsů ( např. Shetland, Welsh apod ).

 

Náplní semináře bude zejména chov a výběr vhodného jedince do chovu, dále vše co se týká výstav, tzn :  krmení, trénink, stříhání, výstavní úprava , způsoby jak dosáhnou perfektní kondice Vašeho koně, výběr vhodného koně pro výstavu , druhy tříd, kterých  se můžete zúčastnit se svým koněm ( pozn. výboru: v letošním roce budou zařazeny nové druhy tříd, kterých se můžete zúčastnit), chování ve výstavním kruhu a mnohé další informace, které Vás budou zajímat.

 

Seminář  se bude konat v jezdeckém areálu na Farmě Heroutice, poblíž Benešova  dne 31. března 2012 . Od  10 hodin se začíná v seminární místnosti ( vezměte si prosím potřeby pro psaní ) , poté bude následovat oběd a přesunutí do jezdecké haly, kde Vám pan Dubroecq názorně předvede , jak začít trénovat, tréninkové triky, jak skrýt vady Vašeho koně  a naopak vyzvednout jeho klady . Semináře se můžete zúčastnit bez Vašeho koně , ale i s koněm ( nemusí být trénovaný ! ). Pro rodinu prosíme vzít jen jednoho koně. Popřípadě se s námi spojte, zdali je možné vzít více koní.

 

V areálu si můžete pronajmout boxy pro Vaše koně. Cena boxu se slámou je 300 Kč , cena s pilinami je 500 Kč. Prosím rezervujte své boxy včas , množství je omezené.

Farma Heroutice, Vám může také nabídnout v případě Vašeho zájmu oběd v místě pořádání semináře. Platba za oběd je mimo platby za kurzovné a bude se platit samostatně na místě. Cena oběda je 160 Kč včetně polévky.

Zdali bydlíte daleko, můžete použít velmi pěkné ubytování, které je přímo na farmě v Herouticích.

 

Kurz bude pořádán minimálně pro 10 lidí, v případě nižšího počtu zájemců bude zrušen a přihlášeným budou vráceny peníze.

Proto nezmeškejte tuto jedinečnou akci a již nyní vyplňte přihlášku, kterou naleznete níže. Všichni jste srdečně zváni.


 

! ! ! UZÁVĚRKA je 10. března 2012 ! ! !

 

Cena za kurz:

  • Dospělý / člen klubu 1500  Kč
  • Junior / člen klubu   pod 18 let  1 000 Kč
  • nečleni 1 850 Kč