Vzpomínka na pana Antonína Sádla

Ve čtvrtek 12. září 2013 nás navždy opustil zakládající a v posledních letech čestný člen klubu pan Antonín Sádlo, ve věku nedožitých 83 let.
Poslední rozloučení se koná ve čtvrtek 19.9.2013 od 14:00hod na hřbitově v Žalově.

Vzpomínka na pana Antonína Sádla

Dovolte mi v první řadě vyjádření upřímné soustrasti rodině a malou vzpomínku na člověka, milovníka koní, který nechyběl na žádné akci.
Pan Sádlo byl nepřehlédnutelnou osobností na každé výstavě i schůzi, všude ho bylo plno a byl slyšet. Vždy miloval a propagoval hlavně malé koně. Nejprve Shetlandy a později Minihorses. Vzpomínám, jak předváděl spřežení na Císařském ostrově v Praze, jak nechyběl na žádném ročníku výstavy Koně v akci v Pardubicích, nechyběl ani při výstavě Kůň v Lysé nad Labem. Při mistrovství republiky v orbě vyoralo jeho mini spřežení první brázdu. Účastnil se zkrátka všech koňských akcí ať už regionálního nebo mezinárodního charakteru. Nemalou mírou se tak podílel na propagaci malých plemen.
Antonín Sádlo se narodil v Roztokách u Prahy (v Žalově) 30. října 1930. S koňmi byl v kontaktu již od útlého dětství. Jeho dědeček měl povoznictví a vozil z Mělníka do Prahy zeleninu. Později u svého strýce vypomáhal na statku. Poté pracoval také v pražské Zoologické zahradě, kde s koňmi vozil seno až ze zámku v Lánech. V roce 1958, po návratu z pracovního pobytu v Albánii, si koupil se svojí ženou Soňou prvního vlastního koně. Byla to klisna shetlandského poníka Popelka, která do té doby měla problémy se zabřeznutím. Pan Sádlo k ní přikoupil od cirkusu Berolina bělouše Maxe, se kterým Popelka nakonec dala celkem 8 hříbat. Tím prvním byla klisnička Soňa (pojmenovaná přizvaným veterinářem podle manželky pana Sádla), která dala mnoho hříbat a dožila se úctyhodného věku 30 let.
Vlastní chov oživovali Sádlovi nákupem dalších poníků. Přes Zoologickou zahradu v Děčíně např. zakoupil pan Sádlo z Holandska strakatého minishetlandského hřebečka Maxe, který měřil pouhých 62 cm a s ním založil chov miniaturních koní u nás.
Chovu shetlandských a minishetlandských pony se věnoval až do roku 2000 a byl také u zrodu Klubu chovatelů shetlandských pony. Spolupracoval v této oblasti např. s Dr. Trojanem, Ing. Tvrdíkem, Ing. Jakovljevičem a dalšími známými pony chovateli. V průběhu čtyř desetiletí se v malém „žalovském“ chovu narodilo téměř 40 hříbat.
Později se začal věnovat chovu amerických miniaturních pony. Miniaturní koně získal od Kanaďanky Joy Zelitt, která přivezla do ČR velké množství koní a mezi nimi i stádečko těchto miniaturních poníků. Poprvé je veřejnosti představili na jarní výstavě koní na pražském Císařském ostrově v roce 2002. Od té doby se zúčastňovali všech koňských výstav v Praze, v Lysé nad Labem, v Pardubicích a dalších městech. Bohužel se paní Soňa již nedočkala prvního hříbátka z vlastního chovu amerických miniaturních pony, které se narodilo v zimě roku 2005.
V roce 2008 se redakce časopisu Jezdectví rozhodla uvést do Dvorany slávy pana Antonína Sádla za celoživotní přínos pro chov tzv. miniaturních koní. Uvedení do Dvorany slávy proběhlo při výstavě Kůň 2008 v Lysé nad Labem. I v letošním roce se pan Sádlo těšil na návštěvu výstavy Kůň 2013, ale osud tomu chtěl jinak.
Lucie Kočovská

Všichni členové Klubu chovatelů miniaturních koní se připojují ke stálé vzpomínce na pana Antonína Sádla.... nezapomeneme!