Zápis z členské schůze dne 20. 3. 2016

Zápis z členské schůze ACHMK 

konané 20. března 2016 od 12:00 hod, Hotel Belveder, Labská stráň 105, okr. Děčín

 

Program:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016

4) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Revizní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2015

8) Diskuze

9) Závěr


 

1)      Jednání členské schůze zahájila členka revizní komise Lenka Pasternaková a přítomným sdělila, že z celkového počtu 37 členů s hlasovacím právem jsou přítomni 3 členové. Schůze je proto neusnášení schopná. Jednání členské schůze proto tímto ukončila ve 12:30.

2)       Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi na 2.4.2016, od 14:00 hod , v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov a ukládá sekretáři o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný. Dále ukládá sekretáři, aby členy upozornil na to, že usnesení náhradního zasedání členské schůze, může být přijato za účasti libovolného počtu členů.

     

Zapsala Veronika Vonková

Schválila Lenka Pasternaková