Zápis z členské schůze konané 16.3.2019 v Táboře

Zápis z členské schůze ACHMK 

konané Dne: 16.3.2019 – Bowling Svíčka Tábor, Kpt. Jaroše 2392, 390 02 Tábor
https://www.bowlingsvicka.cz/ 

od 14:00 hod v uzavřeném salonku


Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019

4) Zpráva o hospodaření za rok 2018 a návrh rozpočtu pro rok 2019

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Diskuze

8) Závěr

1)      Jednání členské schůze zahájila Jarmila Podzemská. Kontrolou prezenční listiny bylo zjištěno, že členská schůze není usnášení schopná. Jednání bylo ukončeno ve 15:00.
2)       Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání  na  sobotu
30. března 2019  v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov od 13:00.
a ukládá předsedkyni o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný.
Zapsala: Jarmila Podzemská
Schválil: Hana Smětáková