Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 17. 4. 2015

Zápis ze zasedání výboru ACHMK Mirošovice   17.4.2015

 

Přítomni : Jaroslav Kadlec, Ing. Jan Végh, Veronika Vonková, Eva Véghová,
                 Jarmila Podzemská

Za revizní komisy: Pavel Pazourek

 

Kontrola minulého zápisu:

 Úkol číslo 2- zpracování ASPC –V.Vonková – trvá
 

Úkol číslo 3 trvá  - výkonnostní zkoušky – Díky tomu že není ještě definitivní schválení návrhu výkonnostních zkoušek se termín Otevřeného tréninku přesouvá 20.června 2015 od 13:00 hodin  Propozice na trénink – Podzemská do 26. dubna. Cena – členové ACHMK zdarma, nečlenové 200Kč za 1 koně.

 

4)Zhodnocení propagační výstavy v Praze. I přes časovou tíseň, která je pro příští ročníky již vyřešena ( budeme mít během dne 2x 30minut a 2x 15 minut) lze vzhledem k účasti diváků… zájemců o plemeno minihorse a nabídnuté další významné spolupráci s nadací na ochranu zvířat, hodnotit více než pozitivně. Také naše asociace dostala samostatný dopis, poděkování, od prezidentky nadace, za naše skvělé vystoupení po oba dva dny, které mělo dle jejich slov u diváků velký ohlas a počítají s nám do dalších akcí. Vždy je však třeba pracovat na zlepšení- pro příští roky.
 

5) Výstava Heřmanice v Podještědí.

Na bankovním účtu přišlo k 17.4.2015 je 23tisíc kč, ještě by mělo přijít 13.750Kč??

Od sponzorů 5.000Kč, 2500 + 2500 + 300kč

Schválena záloha na výstavu, oznámí ředitel pan Pazourek do 13.května částku,kterou potřebuje, pokladník vyzvedne, předá Kadlec.

Technickou pomoc příjem přihlášek, příprava katalogu a technická pomoc při výstavě nabídla Podzemská.

 

Míru má u sebe Podzemská, zajistí předání před výstavou panu Kadlecovi.
Sponzorsky pan Kadlec dopraví překážky, desku na měření koní, plátno na focení koní žluté to první.

 

5) Licentace Heřmanice nemá žádného koně přihlášeného, bude pravděpodobně zrušena.

 

6) Velká cena Cavalletto malých koní - propozice příští týden.
7) Propagační výstava Brno:
vedoucí kruhu Brno: zjistí Podzemská jestli může Romana Kinclová nebo ne

Rozhodčí: MVDr. Dražan, nebo kdokoliv kdo bude z ASCHK na výstavě v Brně.

Čas od 11:00 do 14:00 hod – pracoviště, dekorování v hlavním ringu.

 

 

8) Národní šampionát:

Schválena rozhodčí Jane Davenport Listen z Anglie, rozhodčí která posuzuje od roku 1991, schváleno zaplacení letenek do konce dubna ideálně, nejpozději do poloviny května.


Zapsala : Jarmila Podzemská

Schválil: Jaroslav Kadlec