Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 2. 4. 2016

Zápis z výboru ACHMK konaného 2.4.2016

 

Přítomni: Jaroslav Kadlec

                Jarmila Podzemská
                Veronika Vonková
                Eva Véghová

                Ing. Jan Végh

Za revizní komisy: Pavel Pazourek

                               Olga Kadlecová

 

 

Kontrola minulého zápisu, splněno.

 

 

 

1)      Schválen plán na sportovní den ( jumping, obstakle) 2. července 2016 Hošťka ( ranč Ježkův mlýn )  do konce dubna vyřešíme propozice Vonková + Podzemská

2)      Schváleny pamětní listy pro účastníky – koně propagační akce FOR PETS v Praze.

3)      Vyúčtování za ceny pro Honor roll dodá Pavel Pazourek  do konce dubna 2016