Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 20. 1. 2016

Zápis ze zasedání výboru ACHMK  20.1.2016
 

Přítomni: Jaroslav Kadlec , Eva Véghová, Ing. Jan Végh, Veronika Vonková, Jarmila Podzemská.

Revizní komise: Pavel Pazourek, Olga Kadlecová

 

Plán akcí na rok 2016:

 

20.3.2016 – členská schůze hotel Belveder, Labská stráň, okr Děčín, od 12:00 hod

Program: Program jednání:

1) Prezentace

2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti

3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2015 a plán činnosti na rok 206

4) Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016

5) Zpráva Rady plemenné knihy

6) Zpráva Kontrolní komise

7) Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor Roll za rok 2014 (a dalších vyhlášených soutěží)

8) Diskuze

9) Závěr

 

V případě že čl.schůze nebude usnášení schopná, Náhradní členská schůze se stejným programem jednání by byla: 2. dubna 2016  od 14:00 hod Místo konání: hotel Benica, Ke Stadionu 2045, 25601, Benešov , www.benica.cz
 


Licentace a zkoušky výkonnosti:
2. května 2016 – Litohošť ( od 9:00 přejímka a od 10:00 licentace ) od 14:00 hod zkoušky výkonnosti.

26. září 2016 – Litohošť ( od 9:00 přejímka a od 10:00 licentace ) od 14:00 hod zkoušky výkonnosti.

 

 

27. 8. 2016 Národní šampionát Litohošť
 

 

8. října 2016 – Velká cena Cavalletto Opřetice

 

 

 

Semináře: 5. + 6. března Semináře Litohošť- balíček seminářů.

Junioři do 18let zdarma. Dospělý 200kč, nečlenové junior: 200kč, nečlenové dospělý 500kč

 

Ubytování : 400kč

Ustájení : 250kč

- dostihové z

Témata: vystavovanání- předvádění, showmanship, jumping , trail- obstakle.

konzultanti: Olga Kadlecová, Veronka Vonková, Jarmila Podzemská.

 

Sobota: 10.00 hod, neděle 9.00.

V sobota od 19:00 after party s rautem J a reprodukovanou hudbou.

Cena za raut: junioři zdarma, dospělý 150kč, junioři nečleni 150kč dospělý nečlen 300kč.

 

 

 

 

Propagační výstavy: Benešov dostihové závodiště.

                                    Praha: dostihové závodiště.

 

Předpokládané náklady na akce: licentace + výkonnostní zkoušky: 8.000kč


                               Propagační výstava jedna: 10.000kč

                               Seminář náklady: 7.000kč

                                Národní šampionát: 75.000kč
                               Velká cena Cavalletto 25.000kč
                                Skovový závod: 5.000kč
                                

Předpokládané příjmy: licentace 3.000,- Kč

                                         Seminář : 2000.- Kč

                                        Nár.šampionát: 35.000kč

                                        Velká cena Cavalletto: 25.000kč

                                        Skokový závod : 5.000kč


Poznámky: seminář podzim- barvy koní versus zdraví – zeptat se Ing. Gothardové.
Podzemská seznámí s jednáním s dostihovým závodištěm v Praze- propagační výstavy při dostizích.