Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 30. 1. 2015

Výborová schůze 30.1.2015 Litohošť

Přítomni: Kadlec, Végh, Podzemská,  Vonková, Véghová
s hlasem poradní přítomní členové revizní komise: Pavel Pazourek, Olga Kadlecová.

 

 

Zahájil pan Kadlec.

 

1)      pokladní Eva Véghová předala k nahlédnutí přehled hospodaření a pro členskou schůzi k nmu připíše další povídání, zprávu bude konzultovat ( e.mailem) s právníkem.

2)      Sekretář Jarmila Podzemská vytvoří seznam  těch co mají zaplaceno a těch kdo nemají zaplaceno. Podle podkladů z výpisu účtu, který jí zašle pokladní. Do středy 4.2.2015.
 

 

Předseda pan  Kadlec zkontroluje starý účet jestli tam není nějaká platba a ve spolupráci s panem Gattem zajistí jeho zrušení do další výborové schůze ( která se koná 7.3. večer po semináři)

 

Program členské schůze 2015

1)      prezentace

2)      zahájení a kontrola usnášení schopnosti ( poznámka- nebude v programu č. schůze
2 prezenční listiny- hlasující členové  bez hlasovacího práva)

3)      zpráva o činnosti klubu za rok 2014 , plán činnosti na rok 2015 ( Podzemská)

4)      Zpráva o hospodaření za rok 2014, návrh rozpočtu pro rok 2015 ( Véghová)

5)      Zpráva rady plemenné knihy  ( Ing. Végh )

6)      Zpráva revizní komise  ( Pazourek)

7)      Vyhlášení výsledků TOP 5 Honor roll za rok 2014

8)       Diskuze

9)      Závěr

Po skončení členské schůze krátká přednáška.

 

Zároveň s programem členské schůze zašle sekretář členům dotaz, kdo má zájem účastnit se výstav Lysé nad Labem a Brno.  Výbor achmk rozhodne o nominovaných koních podle následujícího klíče :  . účast na Národním šampionátu 2014, účast na Jarní výstavě minihorse 2015 v Heřmanicích v Podještědí a možnost vystupování v denním programu.

Jednohlasně schváleno výborem klubu.

 

 

Seminář 7.+8.března 2015

Odvoz z Letiště a ubytování na farmě zajistí Jaroslav Kadlec.

Ubytování na jednu noc v centru Prahy zajistí do poloviny února 2015 Pavel Pazourek.
Pazourek udělá návrh rozpočtu na hotel.

 

Licentace 1.5. 2015

Minimální účast 7 koní – 5x pro

V případě neúčasti minimálně 7 koní se licentace zruší.

Poplatek klubu za licentaci a  svod 750kč za každého koně Uzávěrka 5.12.2015

Licentační komise: Políček, Chýle a Podzemská požádá Políčka koho třetího do licitační komise. Za radu plemenné knihy bude rozhodnuto na radě plemenné knihy nejpozději do 5.dubna 2015. Během týdne sekretář zpracuje přihlášku a propozice, které pošle ke kontrole a schválení předsedovi RPK.

 

Doposud nebyl doručen zápis ze zasedání Presidia ASCHK,  kde jmenovala radu plemenné knihy minihorse ????? Zeptá se Podzemská pana Políčka.

Veronika Vonková v průběhu února požádá o Krajskou Veterinární Správu o souhlas s pořádáním  licentace a výstava.

 

Výstava Heřmanice v Podještědí :

Rozpočet:

Cestovní náklady odhad:

Cestovné 5000Kč

Ubytování a doprovod + strava: 3800Kč

Ringstevard: 1000K

Zvuk – bezplatně- sponzorsky

Fotografka: 1500kč Renata Kolářová

Hala + venkovní jízdárna( jako pracoviště ) 1700k

Květinová výzdoba – zdarma sponzor

Dovoz překáže: sponzoruj Kadlec

Pronájem zábran- sponzoring.

Šerpy: 41.130kč

Poháry: supreme sponzorsky

Grand šampioni 6.091, res. Grand 4.039kč.

Dárek pro rozhodčí: sponzorsky – zdarma

Veterinární dozor. Zdarma, Sponzoring

Překladatel: sponzoring

Katalog: tisk 1200kč

Cekem: 65 460kč

 

Startovné: minimálně 20 koní

Příjmy 20.000 kč při 20ti koních a 2 třídách.

Firma LPG servis Smeták 5.000kč ( 2500kč + 2500kč)

Pazourek 5000Kč .

 

4x pro a 1x zdržel:  Asociace se bude podílet na nákladech Jarní výstavy v Malevil do výše vybraného startovného + sponzorských příspěvků. S tím že tyto náklady nesmí převyšovat příjmy. Minimální počet koní pro to, aby se výstava konala je 20 koní, odsouhlaseno jednohlasně.

 

 

Výbor se usnesl na tom, že každý člen výboru rady plemenné knihy i revizní komise, pokud obdrží písemný dotaz , nejpozději do týdně tazateli odpoví. Pokud si neví rady sám z odpovědí, obrátí se na ostatní členy své komise. Toto se týká i když se dotazuje na cokoliv člen výboru , nebo člen rady plemenné knihy nebo člen revizní komise.

 

 

Dotace: Ing. Végh informoval ohledně dotací:  je třeba do stanov zakomponovat větu o vzdělávání. Bude na tomto spolupracovat s právníkem Kvídem Klecandou, aby náš klub se pokusil dosáhnout na dotace ( zatím ještě nejsou vypané)

 

Webové stránky:

Do příští výborové schůze , která se bude konat 7.března 2015  zjistí Pavel  Pazourek možnost oddělení webových stránek jako samostatný projekt klubu.

 

Výbor odsouhlasil, aby sekretář klubu zjistil cenu za dvě nové překážky pro klub ( lávka a houpačka) pro obstakle třídy. Veronika Vonková zašle sekretářce rozměry a parametry  pro houpačku, parametry pro lávku dohodnuty ( šíře 1,20m bez zábradlí po stranách, převýšení uprostřed lávky max 30cm). Rozpočet na překážky zašle sekretář od výrobce ke schválení výboru, po schválení rozpočtu budou překážky objednány, tak aby je bylo možné využít už na Jarní výstavu.

 

Zapsala Jarmila Podzemská