Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 7. 11. 2014

Zápis ze zasedání  výboru ACHMK 7.11.2014   Mirošovice

                            1)

 

Přítomni:   Jaroslav Kadlec
                  Jarmila Podzemská

                  Eva Véghová

                  Ing. Jan Végh

                  Veronika Vonková

 RK :  Pavel Pazourek

           Olga Kadlecová

 

Program :    1) Informování o jmenování RPK ASCHK

                    2) Zhodnocení roku 2014

                    3) Krátká pokladní zpráva

                    4) Plán akcí na rok 2015

                    5) Příprava na členskou schůzi 2015

                    6) Různé

 

                   

Úvodem bylo schváleno místo a prostředí pro výborovou schůzi, jednohlasně  J, byl navržen a schválen program výborové schůze.

 

1)      Ing. Jan Végh informoval výbor spolku o tom, že tajemník ASCHK pan Políček vyzval náš spolek, abychom k rukám presidia ASCHK adresovali návrh o jmenování RPK našeho spolku. Podklady pro tento návrh zpracoval právník a byli odeslány elektronicky i poštou k rukám tajemníka ASCHK pana Políčka, který toto potvrdil

2)      – ustavující členská schůze
-  výročí členská schůze řádně zvolila předsednictvo, revizní komisy i radu plemenné knihy
 - úspěšně byli rozhodnutím soudu schváleny změny stanov, název spolku a předsednictvo včetně revizní komise.

-          úspěšně proběhla licentace hřebců a svod klisen

-          velké účasti se těšila akce Velká cena Cavalletto malých koní

-          úspěšně proběhlo vzdělání našich členů prostřednictvím pořádných odborných seminářů ( drivingový a veterinární)
- za posuzování Anglické rozhodčí spolek uspořádal Národní šampionát miniaturních koní

          - členové klubu a nominovaní koně úspěšně reprezentovali na výstavě koní v Lysé nad    
           Labem

3)  Krátkou pokladní zprávu přednesla pokladní klubu Eva Véghová

        - pro efektivnější účetnictví bylo založeno nové bankovní konto
        - předsednictvo spolku rozhodlo aby se pan Glatt pokusil zrušit starý účet klubu.( dá na vědomí sekretář

- vyúčtování akcí ( licentace a semináře již pokladní předal ke kontrole RK)

- vyúčtování Velké ceny Cavalletto malých koní a národní šampionát byl přednesen a podklady ke kontrole budou zaslány do konce roku RK.

-účetnictví za rok 2014 bude RK kontrolovat v průběhu ledna 2015 , v průběhu února předá předsedovi ke zpracování účetnictví a daňového přiznání za rok 2014, který to přenechá zpracování účetní firmě.

 

 

2)

3)      Plán akcí na rok 2015 členská schůze v termínu 21.3 nebo 22.3.2015 popřípadě o týden později  sál hotelu Benica.

Je potvrzený termín naší členské schůze v termínu sobota 21. 3. 2015 od 11:00 hod  v salonku restaurace BENICA  za stejných podmínek jako v letošním roce, tedy 1500kč včetně projektoru.
V jednání je možnost krátké přednášky po skončení členské schůze. Pokud by členská schůze nebyla usnášení schopná, potom náhradní termín sobota 4.dubna 2015

 

 Licentace hřebců a svod klisen 15.5. pátek 2015 Heřmanice v Podještědí ( reál Malevil- zajišťuje Veronika Vonková)  Termín a místo licentace do data 11.11.2014 kdy je zpracováván tento zápis dosud nebyl potvrzen.


Jarní Klubová výstava minihorse 16.5.2015  Heřmanice v Podještědí ( reál Malevil- zajišťuje Veronika Vonková)  rozhodčí pan Lacina – pokud bude mít volný termín samozřejmě a bude souhlasit.

 Termín výstavy a místo do data 11.11.2014 kdy je zpracováván tento zápis dosud nebyl potvrzen.

 

Propagační výstavy v rámci Minihorse show TOUR 2015, sponzora po vyhodnocení zajistí Veronika Vonková, rovněž bodovací systém.
Propozice pro propagační výstavy sepíše Jarmila Podzemská

Pořadatelé akcí, při kterých by měli proběhnout  propagační výstavy minihorse, mají výstavní výbory ke konci měsíce listopadu, vše tedy bude sekretářkou potvrzeno až koncem listopadu.

V jednání jsou:
9.-12. dubna 2015  Praha  9- Letňany, výstaviště PVA v hale jeden z těchto dní propagační výstava minihorse, jako součást doprovodného programu při velké akci 5 ročník FOR PETS ( veletrh potřeb pro domácí mazlíčky s bohatým doprovodným programem). S marketingovou ředitelkou doprovodného programu toto projednáno a odsouhlaseno, nadšeně minihorse přivítají,  čekáme pouze na termín.

24.5. 2015     Propagační výstava minihorse  - Litoměřice při velké mezinárodní výstavě psů , návštěvnost okolo 8-10tisíc návštěvníků, minihorse jako doprovodný program výstavy.

V jednání, schůze výstavního výboru je 20.11. po tomto termínu budu vědět na 100% zda ano nebo ne, ale předběžně místostarosta Litoměřic, a člen výstavního výboru jsou pro.

 

konec června začátek července 2015 Velká cena Cavalletto malých koní – Opřetice ( čeká se na stanovení kalendáře akcí JK Opřetice ( do konce listopadu) aby naše akce proběhla při parkurových závodech . Předběžně dohodnuto s majitelkou areálu Ing. Grünthalovou. V jednání je ještě jiná lokace nedaleko Benešova, ale je třeba zjistit úroveň a stav hali a okolí pro pořádání – zajišťuje Eva Véghová.

 

25.6. – 28.6. 2015   BRNO -    výstava  ASCHK při Výstavě hospodářských zvířat, při mezinárodní výstavě psů. při veletrhu PRO PET   . Po telefonickém rozhovoru s panem Políčkem ASCHK počítá s naší účastí na této akci, která bude zároveň 20. výročím ASCHK od založení plemenných knih většiny koní sdružených v ASCHK.

 

3)

 

Národní šampionát 22.8.2015 Litohošť – zatím v jednání zahraniční rozhodčí ideálně s AMHA aprobací ( zná všechny naše třídy a umí je posoudit).

Pan Cédric Dubroecq  z Francie, byl osloven pani Filipovou a již má zakoupeny letenky pro seminář v únoru 2015 a pro posuzování výstavy v květnu 2015 u téhož klubu, z tohoto důvodu nebude pozván k posuzování naším klubem. V jednání další rozhodčí z UK s aprobací amha.

 

28.8.2015 Licentace hřebců a svod klisen Litohošť

 

18.-20.9. 2015   Výstava ASCHK – Lysá nad Labem

 

Rada plemenné knihy minihorse, po jejím jmenování a následné schůzi ještě sdělí termíny připravovaných výkonnostních zkoušek pro minihorse, o které bude kalendář akcí ještě doplněn.

 

Semináře v roce 2015:

Po dohodě pro jarní seminář byl osloven pan Cedric, ale jak je výše napsáno již má letenky a bude v ČR přednášet pro druhý klub v únoru.

proto byla oslovena dlouholetá chovatelka a AMHA rozhodčí, která přednáší po celé Evropě pani Karen Hamilton Smith z UK. ( týden po nás bude například přednášet v Dánsku)

Termín:  7. + 8. března 2015 , téma krmení minihorse ( hříbě, odstávče, mladý kůň výstavní kůň a chovný kůň, tréning výstavního minihorse, úprava minihorse pro výstavu ( stříhání) atd. další dle potřeb účastníků. Pani Karen přiveze i speciální cenu a bude vylosován jeden účastník semináře, který jí obdrží.

Schválen ceník pro tento seminář: dospělý člen našeho klubu 2.000kč  , junior člen 1.000kč

nečlen našeho klubu dospělý 3000kč, junior 1500kč.

 

24. + 25. října 2015  DRIVING seminář s Evropskou drivingovou šampionkou Susan Bijl z Holandska. Potvrzeno. přijede autem s manželem i synem ( 1rok v té době) požaduje jen ubytování a zaplacení cesty.

 

5) PŘÍPRAVA ČLENSKÉ SCHŮZE

            Termín máme  sobota 21. 3. 2015

Do poloviny prosince Veronika Vonková spočítá body Honor roll. Pan Ing. jan Végh a jeho firma ZOO VEGA se nabídl, že bude poháry sponzorovat vyhodnocení soutěže Honor roll 2014 ( počítá se pouze Národní šampionát 2014)
 

Poklaní zprávu připraví Eva Véghová, rovněž zajistí vyhodnocení nejúspěšnějších koní z perfomance třídy, a to nejúspěšnější kůň sekce A i B – driving, jumping obstakle ( počítají se body z velké ceny Cavalletto malých koní a Národního šampionátu 2014

Zprávu o činnosti klubu sekretářka Podzemská a plán akcí na ok 2015

Zpráva  činnosti výboru – předseda Kadlec

Zprávu revizní komise připraví Pavel Pazourek

 

4)

 

V závěru výborové schůze zápis předčten, nyní sekretářem klubu doplněn o termíny, které jsou již dané a nejsou sporné

¨

11.11.2014  Jarmila Podzemská