Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 4. 4. 2015

Zápis z výborové schůze konané 4.4.2015

Po skončení náhradní členské schůze

 

Přítomni: Kadlec, Véghová, Végh, Podzemská, Vonková

 

1)      kontrola minulého zápisu bod 1-5 splněno, bod 6 – na webu z Kontrolní komise pouze zprávy , ne zápisy.

2)      Zpracování podkladů pro plemeno American shetland pony pro zařazení do naší plemenné knihy ) zatím pouze standard a jeho specifika) , zpracuje Veronika Vonková do konce května

3)      otevřený trénink- přihlášky a propozice Podzemská do 8. dubna 2015, technicky zajistí pan Kadlec. Další trénink 25.července od 15hod Litohošt.

4)      Webasterka  Veronika Vonková předala předsedovi Kadlecovi master přístupové údaje k administraci webových stánek. Je připraveno 20 e.mailů klubových, je třeba říci jaký e.mail chce používat e.mail. Vlastnictví webových stránek četně e.mailů je ve vlastnictví ACHMK s oprávněním manipulovat předseda.  

Zapsala Podzemská

Schválil : Kadlec