Zápis z jednání Výboru asociace ACHMK ze dne 22. 10. 2015

Zápis z výborové schůze konané 22.10. 2015 v Mirošovicích

 

Přítomni: Jaroslav Kadlec

                Eva Véghová

                Veronika Vonková

                Jarmila Podzemská

                Ing. Jan Végh

Hosté: Jiří Glatt

Předseda revizní komise : Pavel Pazourek
                                           Olga Kadlecová

 

 

Program:

Program:

1) Kontrola plnění posledního zápisu

2) zhodnocení sezony 2015- přednese předseda p. Kadlec

3) vyúčtování květnové výstavy 2015 ( v Malevilu) - zajistí p.Vonková a p. Pazourek

4) přehled stavu účtu a pokladny ke dni schůze - připraví p.Véghová

5) aktuální schválené změny v řádu plemenné knihy minihorse a zkoušek výkonnosti - přednese Ing.Végh.

6) Návrh plánu činnosti na rok 2015 - návrh připraví sekretářka Podzemská

7) Diskuze

8) Závěr

 

 

1)      Míra na koně + 2 překážky mají u sebe Vonková, doručí do na Litohošť až to bude potřeba.
Rozhodnutím výboru ACHMK byl národní šampionát 2015 zrušen .

2)      Předseda hodnotí výstavní sezonu 2015 kladně.

3)      Vyúčtování jarní výstavy na Malevilu předal pan Pazourek pokladní- Bylo splněno obě podmínky výstavy:  minimální počet koní a náklady nepřevýšili příjmy.

4)      Přehled hospodaření dosud neukončeného roku- přednesla pokladní  Eva Véghová.
Pro příští rok se jednotlivé stuhy za 1.-5.místo budou vedeny jako nákady jednotlivé výstavy.

5)      Změny v řádu plemenné knihy:
školení inspektorů chovu pro minihorse

Pan Glatt zpracuje kriteria pro posuzovatele minihorse.
Zpracovaná finální verze zkoušek z výkonnosti zad webmaster na klubový web do konce listopadu.

Od 1.1.2016 se uzavírá plemenná kniha minihorse. Viz zápis z rady plemenné knihy.

6)      Honor roll z výstavy Malevil započítá Veronika Vonková do konce listopadu .
Ceny klub zaplatí: 8cen z toho  7x cena do 350kč ( cedulka s nápisem) a celkový vítěz 500kč. ( 2950kč) .

7)      Schvalujeme, že a akce klubu v roce  2016  budou propagovány částkou 1000Kč každá akce ( 500kč před uzávěrkou, a 500kč před akcí) .

8)      Návrh plánu:
Semináře:
haltrové seminář s Karen Schoorle z Holandska, zjistí do konce října Vonková , termín  a cenu za seminář.
Výstavy: Květen jarní výstava.

Národní šampionát: červenec.

 

Licentace : květen + srpen.

 

Dokončení výborové schůze v termínu : 25.11.2015 v 19:00 Mirošovice.