Zápis ze zasedání Rady plemenné knihy minihorse ze dne 7. 11. 2014

zasedala RPK minihorse ve složení : Předseda RPK   Ing. Jan Végh, místopředseda Veronika Vonková, konzultace před tímto datumem Blahoslav Políček

 

která na základně předběžné ústní  konzultace s tajemníkem ASCHK panem Blahoslav Políčkem, které se osobně v Písku účastnili  předseda RPK  Ing. Jan Végh a sekretář Asociace chovatelů miniaturních koní z.s.  Jarmila Podzemská

rozhodla aby sporné- neúplné podklady žádající o zápis do plemenné knihy byli tyto kladně vyřízeny po splnění následujících podmínek:

 

1)      hřebec  First Knight Triple Crown , MVDr. Miluše Pospíšilové – zapsat do registru plemenných hřebců až na základě dodání úplného genotypu. Sekretářka Jarmila Podzemská telefonicky na tuto skutečnost MUDr. Pospíšilovou upozornila.

2)       hříbě z klisny Moonlight Patuska, po hřebci First Knight Triple Krown, které žádá přihlásit nová majitelka klisny pani Vocetková, zapsat do plemenné knihy minihorse, až po dodání DNA hříběte potvrzující že je dcerou uvedeného hřebce, a také až po zaplacení hardchipu ve výši 5.000Kč  na účet našeho spolku. Klisna Moonlight Patuska byla v době připuštění v majetku MUDr. Pospíšilové, která tuto připustila o rok dříve, než hřebec měl splněnu licentaci pro klisny minihorse. Pokud nebudou splněny obě výše uvedené podmínky, RPK nedoporučuje k zápisu do plemenné knihy.

3)      hříbě z klisny Angel a hřebce Tornado, o  jehož zápis rovněž žádá paní Vocetková podle podkladů ASCHK chybí černý připouštěcí lístek. sekretářka telefonicky jednala s pani Vocetkovou, ta jí sdělila, že k tomuto hříběti nechybí žádné připouštěcí lístky, ale matka nebyla zapsána v plemenné knize minihorse, v době kdy byly odeslány podklady. Již zjednala nápravu a pan Kozák měl klisnu popsat . Pokud oba rodiče splňují podmínky pro zapsání do plemenné knihy , RPK doporučuje k zápisu.

4)      hřebec  Joy Horse Morning Shadow, v majetku Aleše Hanzlíka, chybí dle podkladů ASCH zápis v ústřední evidenci koní. Sekretářka kontaktovala telefonicky majitele hřebce, ten se dušoval že hřebec zapsaný v ústřední evidenci je. Byl upozorněn, že mohlo dojít k chybě ve jméně ( stačí chybné jedno písmeno) a již není v ústředním registru dohledatelný, majitel zjedná nápravu. RPK doporučuje zapsat do seznamu hřebců až po doložení všech náležitostí tedy až po zapsání do ústřední evidence.

5)      přepis průkazů z pony na minihorse, a zápis do plemenné knihy minihorse žádá pan Jaroslav Kadlec u koní Maxmilian van Shirley, Nikollette a Oli , kteří jsou potomci hřebce Moonlight Symphaty. Vzhledem k tomu, že oba rodiče splňují podmínky pro zápis do plemenné knihy minihorse RPK doporučuje, aby po předložení ověřeného genotypu těchto koní, byli tito do plemenné knihy minihorse zapsáni.

6)      RPK doporučuje, aby hříbata Black Shade of Night Acro Farm, a First Knight Acro farm,  u kterých došlo ke ztrátě části připouštěcích lístků , které žádá o zapsání do plemenné knihy minihorse Jarmila Podzemská, byli zapsáni na základě zeleného připouštěcího lístku.

7)      Hříbata, která žádá zapsat jezdecká stáj Royal Liberty pani Veroniky Vonkové, jedenkrát hřebec ve stádě a v druhém případě byli podklady již dodány ( DNA otce hříběte a matka zapsána v plemenné knize) , RPK doporučuje k zápisu.

 

 

dne:    zapsala sekretářka ACHMK  Jarmila Podzemská