Zápis ze zasedání Rady plemenné knihy minihorse ze dne 13. 12. 2014

Zápis z jednání Rady plemenné knihy minihorse ve Voticích dne 13.12.2014

 

Přítomní: Ing.Jan Végh, Jiří Glatt, Ludmila Mazurová

Host: sekretářka klubu – Jarmila Podzemská

Omluvení: Veronika Vonková, Petr Koželuh

 Na jednání byl pozván Blahoslav Políček, který se omluvil.

Bylo domluveno další jednání rady plemenné knihy a to na 19.2.2015. Pan Jiří Glatt navrhl místo jednání a to v jezdeckých potřebách Cavalletto ve Voticích. Pan Ing. Jan Végh pověřil sekretářku klubu, aby datum schůzky oznámila panu Blahoslavovi Políčkovi a prokonzultovala s ním místo konání, aby se mohl zúčastnit.

Dne 2.5.2015 se bude konat na Ola Ranchi v Litohošti ukázka a veřejný trénink výkonnostních zkoušek. Tohoto tréninku se mohou zúčastnit členi i nečleni ASOCIACE CHOVATELŮ MINIATURNÍCH KONÍ

Na 28.8.2015 jsou naplánované první výkonnostní zkoušky, které proběhnou v odpoledních hodinách po licentaci hřebců na Ola Ranchi v Litohošti.

Dále Ing. Jan Végh pověřil Ludmilu Mazurovou, Jarmilu Podzemskou a Evu Véghovou, aby do konce tohoto roku dotáhli do konečné podoby návrh na výkonnostní zkoušky a zároveň je přeposlali k připomínkám ostatním členům rady plemenné knihy.

Bylo navrženo, že výkonnostních zkoušek se budou moci zúčastnit pouze členové klubu a to za předpokládaný poplatek 300Kč

Na konec jednání Ing. Jan Végh vyzval přítomné i nepřítomné členy RPK k návrhům připomínek k programu na příští jednání RPK.   

Program:

1.       Způsob hodnocení při licentacích

2.       Možnost úpravy popisového listu(úprava popisového listu Lída  přizve ke konzultaci doc. Maršálka)

3.       Princip zápisu hříbat – za jakých podmínek Vypracování zásad a podmínek pro zápis hříbat vzor žádosti), konzultace s panem Políčkem, jak se dozvědět o zápisu hříbat.

4.       Principy  pro vedení hlavní a vedlejší plemenné knihy

5.       Uznaní licentací z jiných zemí

Zapsala a souhlasím se zápisem Ludmila Mazurová

Souhlas  se zápisem Ing.Jan Végh,Glatt