Zápis ze zasedání Rady plemenné knihy minihorse ze dne 22. 10. 2015

Zápis ze zasedání rady plemenné knihy konané dne 22.10.2015

V Mirošovicích

 

Přítomni:  Ing. Jan Végh

                 Blahoslav Políček

                 Ludmila Mazurová

                 Jiří Glatt

                 Veronika Vonková

Omluven : Petr Koželuh

Jak zapisovatelka zápisu sekretářka ACHMK : Jarmila Podzemská

 

 

Program:

 

1) úprava propozic zkoušek výkonnosti ( aby druhý a 3 skok byli jako oxer)

2) vyhodnocování při zkouškách výkonnosti ( zvlášť jedinci 3.-4letí - jejích pořadí,tedy ti co jsou pod dotačním titulem

    a zvlášť ostatní).

3)úprava a vypracování popisového listu na výkonnostní zkoušky

4) návrh- uzavření plemenné knihy minihorse ( minimálně pro hřebce a klisny do hlavní plemenné knihy)

5) schválení zařazení hřebců a klisen do plemenné knihy , kteří se účastnili licentace 29.9.2015

6) diskuze

7) závěr

 

 

 

1)a Kontrola znění zápisu:

Vzhledem k bodu číslo 5 – změny koeficientu při výsledné hodnocení na licentaci, přepočítat body podle schválených koeficientů.

 

Do konce roku stanovit termín spolu s radou plemenné knihy Irských cobů , termín společného školení inspektorů chovu v Litohošti u Pacova -  zajistí Podzemská,  ideální termín poslední víkend v dubnu.
Pan Políček následně zajistí obeslání inspektorů chovu s termínem konání, a závěry z rady plemenné knihy ( klisna do HPK atd)

 

Navrženo aby pan Glatt zpracoval jednoduché  podmínky a navrhl kandidáty na posuzovatele. – hodnotitele minihorse.  Termín do konce roku 2015.

 

Do konce roku vyžádám fotografie jednotlivých koní v online plemenné knize a vložím do databáze. Zajistí Podzemská

 

Pan Políček zašle do konce roku 2015 kopie popisových listů všech koní zapsaných na domácích svodech. Připomene Podzemská.

 

Pokladní klubu do konce roku 2015 zaplatí přístupy pro online plemennou knihu AMHA na rok 2015. Oznámí pokladní  Podzemská.

 

Šlechtitelský plán zajistila Mazurová.

 

Ostatní body minulého  zápisu splněny.

 

 


Dnešní program:

Bod 1. zpracovala změnu Ludmila Mazurová , doplňujeme o úpravy na místě.

Dohodnuté změny zapracuje do konce října a zašle sekretářce, která rozešle dalším členů rady plemenné knihy.

 

Bod2)  Zatím se odkládá uzavření plemenné knihy.

Jednotlivý členové rady plemenné knihy si do konce roku připraví návrh jak motivovat členy k účasti na licentacích a vůbec prestiži zařazovat koně do hlaví plemenné knihy-

 

 Bod 3) upraveno  , zpracuje Mazurová.

 

Bod 5) Schvalují všichni jedinci , kteří prošli úspěšně licencí , po doložení všech náležitostí ( kopii genotypu) kromě Maxmiliana van Shirley– nutno doložit původ a znovu se úspěšně zúčastnit licentace.

 

Diskuze: Návrh aby na chovatelské akce ( licentace atd.)  aby max 30 minut, pokud přijede později, akce se nezúčastní bez nároku na vrácení startovného.

 

Uzavření plemenné knihy od 1.1.2016

Uzavření pro hřebce- hřebec musí být minihorse, a oba jeho rodiče byli uznáni v plemenné knize minihorse ( holandský minihorse, miniappaloosa, belgický minihorse,dánský minihorse American minihorse a další evopské plemenné knihy minihorse – nepatří k nim plemenná kniha pard bred )

Problematika amerického shetlanda rada plemenné knihy bude řešit do 15.11. 2015 – zajistí Vonková.

 

Zapsala Podzemská