Zápis ze zasedání Rady plemenní knihy minihorse ze dne 12. 4. 2014

Zápis ze společného jednání rady plemenné knihy a výboru asociace

 

Společné jednání  rady plemenné knihy a výboru asociace proběhlo dne 12.4.2014

Jednání se zúčastnili:

Rada plemenné knihy:

·         předseda Ing.Jan Vegh

·         místopředseda plemenné knihy Veronika Vonková

·         členka rady plemenné knihy Ludmila Mazurová

Výbor asociace:

·         Předseda  Jaroslav Kadlec

·         Sekretářka  Jarmila Padzemská

·         Člen předsednictva Eva Veghová

·         Člen revizní komise Olga Kadlecová

·         Člen revizní komise Lenka Pasternaková

 

Rada plemenné knihy předložila ke schválení termín pro pořádání  licentace hřebců a svodu klisen. Bylo odsouhlaseno, že licentace hřebců a svod klisen by měly být pořádané dne 28.4.2014 od 11hodin v Litohošti u Pacova. Členy licentační komise zajistí místopředseda plemenné knihy Veronika Vonková. Organizaci celé akce bude mít na starost sekretářka Jarmila Podzemská.

Dále se rada plemenné knihy domlouvala o možnostech dotací a zároveň o akceleračním programu a zkouškách výkonnosti klisen a hřebců. Tato záležitost byla svěřena místopředsedovi plemenné knihy Veronice Vonkové, která zjistí a popřípadě zajistí dotační tituly. Poté se rada plemenné knihy bude zabývat vypracováním výkonnostních zkoušek a akceleračního programu pro minihorse.

Předseda plemenné knihy, Ing.Jan Vegh, předloží do 30.4.2014 na ministerstvo zemědělství žádost o uznání chovatelského spolku

Byl navržen a schválen termín první jarní výstavy, která proběhne dne 22.6.2014 v  Litohošti u Pacova.

Na valnou hromadu ASCHK byli navrženi a odsouhlaseni tito delegáti:

1.       Předseda výboru Jaroslav Kadlec

2.       Sekretářka Jarmila Podzemská

3.       Předseda rady plemenné knihy Ing. Jan Vegh

Zapsala : Ludmila Mazurová

Zápis ověřil: