Zpráva o činnosti ACHMK za rok 2017 a plán akcí na rok 2018

Zprava o činnosti ACHMK za rok 2017

 

V roce 2017 čítal náš spolek 63 členů včetně juniorů a zahraničních členů.

 

V loňském roce náš spolek uspořádal, nebo spolupořádal několik akcí:

 

14. května závody Mini jump & drive v Brně při Národní výstavě hospodářských zvířat, kterých se úspěšně účastnilo několik miniaturních koní, ať již členů nebo i nečlenů našeho spolku a dalších pony.
4lenové našeho spolku spolu s minihorse pak prezentovali naše plemeno po celé 4 dny na Národní výstavě hospodářských zvířat, za což jim patří velké díky.

 

20. května výstava Opřetice, znovu velmi vydařená akce s téměř 50 koňmi.

19. a 20. srpna Národní šampionát miniaturních koní v Litohošti.

 

Dále pak miniaturní koně se předvedli na výstavách v Nebanicích a Pardubicích, jakož i v Lysé nad Labem.
Všem kteří prezentují naše plemeno na výše zmiňovaných akcích, ale i v zahraničí patří opravdu poděkování, a budeme doufat, že tomu tak bude i v roce letošním.

 

Miniaturní koně se měli možnost účastnit licentace hřebců  v březnu , kterou jako společnou pořádala Asociace svazů chovatelů koní v Brně. Další licentace a svod klisen byla z důvodu nepřihlášení se ani jednoho jedince zrušena.


Zmínit musím také semináře, konané v roce 2017. To je v poslední době zdá se palčivý problém. Zatím co naprosté vyjímky ( členové spolku)  jsou ochotné cestovat za svým vzděláním do zahraničí, tak téměř naprostá většina našich členů je natolik vzdělaná, že si své chovatelské a ani trenérské schopnosti nepotřebuje nijak doplňovat,… nezajímá se o nové a moderní trendy, a proto i když byli nakonec uspořádány semináře jen dva, a to vozatajský seminář s Tomášem Finke, a seminář s anglickou lektorkou a posuzovatelkou Jane Daverport Lister , byl zájem opravdu tristní L .
Budu věřit, že se alespoň někteří členové zamyslí a přeci jen se některého z připravovaných seminářů zúčastní. Protože věřte a tady se musím opakovat znovu z let předešlých, učíme se celý život, protože jen tak můžeme být jak v chovu, tak i ve sportu konkurence schopní.

 

Závěrek krátké zprávy dovolte abych Vám všem popřála hodně chovatelských ale i sportovních úspěchů do sezony nadcházející.

zpracovala Jarmila Podzemská

 

 

Plán činnosti na rok 2018

3. března – Licentace Brno (zrušena, nebyl přihlášen ani jeden minihorse)
10. března Členská schůze
7. dubna Praha Seminář s Veronikou Pazourkovou
14. dubna Praha výstava
6. května Brňany seminář s Tanja Cremers
červen – licentace hřebců a svod klisen
18. + 19. května Národní šampionáty AMHA a minihorse
25. srpna Pardubice ( spolupořadatelé)

Září výstava Lysá nad Labem