Zpráva o činnosti klubu v roce 2014

Zpráva o činnosti Asociace chovatelů miniaturních koní za rok 2014.

 

Přes počáteční problémy, se počet členů v roce 2014 v závěru roku ustálil na čísle 40, a k dnešnímu dni je to 65 členů , z toho je 6 zahraničních členů, 10 juniorů a 49 řádných členů ( s hlasovacím právem).

V průběhu celého roku se nám podařilo uspořádat řadu velmi úspěšných akcí.

 

Náš spolek se věnoval vzdělávání našich členů, v rámci dvou pořádaných seminářů. Byl to byl veterinární seminář s MVDr. Michaelou Vojtkovou, na zajímavé a obsáhlé téma – vnitřní parazité u koní. Druhým seminářem byl ,  vozatajský seminář s Jiřím Křížem, více mistrem republiky v jednospřeží a úspěšným účastníkem Mistrovství světa 2014., který se těšil velkého zájmu účastníků. Trochu si musím postesknout nad tím, že se vytrácí pořekadlo, „učíme se celý život“. Všechny semináře pořádáme především pro naše členy, a s politováním musím konstatovat, že počet účastníků vždy převyšuje z řad nečlenů. Prosím Vás tedy o zamyšlení nad touto situací.

 

V roce 2014 jsme uspořádali jednu licentaci a svod klisen miniaturních koní, na kterou byli přihlášeni pouze 4 miniaturní koně. Více o této akci ve zprávě RPK.

 

Z technických důvodů byla zrušena Jarní výstava v Litohošti, přesto vrchol všech námi pořádaných akcí, kterým je národní šampionát miniaturních koní v srpnu v Litohošti byl opravdovým zážitkem. Děkuji všem za pomoc při uspořádání této akce. Děkuji všem sponzorům, děkuji především všem Vám, účastníkům této akce, o které se Anglická rozhodčí pani Karen Hamilton-Smith vyjádřila více než pochvalně.

 

V kalendáři námi pořádaných akcí si své místo našla i Velká cena Cavalletto malých koní. Otevřená nejen miniaturním koním, ale všem koním do 125cm. Sportovní výkony ve více jak 50ti třídách předváděla téměř třicítka koní, je skvělé, že nejvíce početně bylo zastoupeno právě plemeno minihorse.

S velkým potěšením lze konstatovat, že právě naše snaha ukázat laické,ale i té „koňácké“ veřejnosti, že miniaturní kůň, je koněm v pravém slova smyslu. že není pouhou atraktivní ozdobou zahrady či stáje, nebo pouhou sekačkou na trávu, ale sportovním koněm. Děkuji všem, kteří se, se svými minihorse ,věnujete také sportovním třídám, a minihorse prezentujete jako koně sportujícího.

 

Ještě bych  ráda zmínila naší aktivní účast na významné chovatelské akci, pořádané Asociací Svazů Chovatelů koní, kterou je v září Lysá nad Labem.  Je skvělé, že nejen zesnulý pan Antonín Sádlo, náš zakládající a později čestný člen, byl průkopníkem toho, ukázat, že malý kůň je malý jen vzrůstem, ale ochotou k práci nezaostává za koněm velkým, ale i Vy se aktivně účastníte této akce. Tedy nejen v chovatelské přehlídce koní na ruce, ale především v doprovodném programu v praktických ukázkách, jakož i v amatérských, přesto velmi kladně hodnocených, vystoupení v Noční show. Lysá je svátkem všech „koňáků“ , a účastnici mohou jen potvrdit, že již nás začínají nejen tolerovat :-), kvitovat, ale již s námi začínají i počítat. Proto znovu děkuji všem, kteří se  aktivně účastní .

 

Dále bych chtěla touto cestou poděkovat všem, kteří se s minihorse účastní i dalších, námi nepořádaných akcí, ať již soukromně, nebo pod „hlavičkou“ našeho spolku. Czech minihorse team reprezentující v zahraničí, nebo Veronika Vonková a její hřebec Hitstar van Alana jako vítěz skokové soutěže Przehwozd tour 2014, nebo Minihorse Cavalletto team  na charitativní akci Koně pro Kapku naděje 2014. Všechny Vaše aktivity jsou odrazem toho, k čemu máme snahu Vás vest a napomáhat Vám.

 

 

Závěrem bych ráda konstatovala, že především naše celoroční práce , to že nás bylo celý rok opravdu všude vidět, žádné zbytečné spory, a korektní vystupování našich členů, bylo základem toho, že se postavení našeho spolku v ASCHK normalizovalo, naopak v závěru loňského roku před jmenováním RPK, z úst prezidenta ASCHK dosáhlo i pochvaly.
také já bych ráda všem popřála úspěšnou letošní sezonu, kterou otvíráme příští týden, 11. dubna 2015 v Praze.

 

sekretář ACHMK Jarmila Podzemská