Zpráva o činnosti klubu v roce 2015

Zpráva o činnosti ACHMK za rok 2015

 

V roce 2015 čítal náš spolek 58 členů ( včetně juniorů a zahraničních členů), k dnešnímu dni tedy 2.4.2016 má náš spolek 77 členů ( z toho je 39 řádných členů , kteří podle platných stanov mají hlasovací právo).

 

V roce 2015 uspořádal náš spolek několik významných a zajímavých akcí, ke kterým patřili:

Jarní výstava v resortu Malevil, která díky nepřízni počasí ( pozdější velká vedra) byla jedinou akcí v rámci bodovacího systému ( byl zrušen národní šampionát)  , ze které nám vyšli vítězové Honor roll 2015.


Další důležité akce naší asociace bylo pořádání vzdělávacích seminářů.
Významný chovatelský seminář s anglickou lektorkou a dlouholetou chovatelkou American minihorse, Karen Hamilton Smith, který se obsáhla zabýval problematikou nejen chovu miniaturních koní,ale i správné přípravy koně na výstavu- grooming, a také jak na správné předvádění miniaturního koně ve výstavním ringu.

Na podzim pak drivingový seminář s holandskou lektorkou Susan Bijl. Jeho součástí byla také krátká přednáška zubařky Kateřiny Kundrátové, která obsahovala i velmi zajímavou praktickou ukázku úpravy zubů u minihorse.


Plemeno minihorse jsme prezentovali také na třech propagačních výstavách, kterých jsme byli pořadatelé. Myslím si že i přes některá úskalí se nám to podařilo velmi pěně, protože všechny 3 akce byli hojně navštěvované. Byla to v dubnu Propagační výstava v Praze při akci FOR PETS v Letňanech, dále v červnu v Brně propagační výstava při výstavě hospodářských zvířat, výstavě psů, PRO PET a výstavě koní při 20.let oslav vedení plemenných knih a poslední byla propagační výstava v Praze při oslavě Světového dne zvířat.

A ještě účast minihorse na propagační výstavě, kterou pořádal Klub irských cobů, a to při Koně v akci v Pardubicích.
 

Významně jsme se podíleli svou účastí také na výstavě koní v Lysé nad Labem jak v každodenním denním programu, tak také ve dnou vystoupeních v noční show.

Naši členové se aktivně zapojili se svými minihorse také na různých charitativních akcích, jako i na zahraničních akcích.

 

V roce 2015 se nám také úspěšně podařilo uspořádat první zkoušky výkonnosti pro miniaturní koně ( které sestávají ze skoků ve volnosti a zápřeže). Všichni 4 koně, absolvovali úspěšně a byli komisí velmi kladně a vysoko hodnoceni.

V návaznosti byla uspořádána jedna licentace hřebců a svod klisen minihorse.

 

Dovolte abych Vám závěrem popřála hodně úspěchů do letošní výstavní sezony. A nám všem bych přála aby se při pořádání akcí aktivně zapojilo více našich členů.

 

Sekretářka ACHMK  Jarmila Podzemská