Zpráva o činnosti klubu v roce 2016

V roce 2016 čítal náš spolek 63členů ( včetně juniorů a zahraničních členů), 

k dnešnímu dni tedy ke dni čl. schůze má nás spolek : .63( z toho je 35 řádných členů , kteří podle platných stanov mají hlasovací právo).
 

V roce 2016 uspořádal náš spolek několik významných a zajímavých akcí, ke kterým patřili:

Velmi úspěšné zkoušky výkonnosti, které z úst MVDr. Dražana – ( presidenta ASCHK) , který byl jedním z posuzujících, byly opravdu organizačně i co do připravenosti předvedených koní velmi pochváleny. Ve stejný den jako zkoušky výkonnosti pak proběhla i licentace hřebců a svod klisen.

Další důležitou částí naší činnosti bylo pořádání vzdělávacích seminářů. Kombinovaný seminář, především pro začínající chovatele a majitele plemene minihorse v březnu na Litohošti, kde přednášeli Veronika Vonková, Olga Kadlecová a Jarmila Podzemská. Dále jsme se ve spolupráci s výzkumným ústavem živočišné výroby v Praze spolupořádali seriál genetických seminářů. Je velká škoda, že v České republice se „stále nenosí“ vzdělávat se. Je až s podivem, kolik máme „vzdělaných“ majitelů miniaturních koní, kteří směle píšou své „rozumy“ na sociálních sítích, a jen hrstka má zájem se vzdělávat. Takže zatímco stejné genetické semináře pro kynology navštěvovalo kolem 100 lidí, ty pro majitele koní jsme museli hledat lupou a nakonec se 2 semináře zrušili úplně. Věřte že učíme se celý život.... a jedině tak můžeme být ať již v chovu, tak i ve sportu konkurence schopní.

Plemeno minihorse jsme prezentovali na mnoha domácích i zahraničních akcí.

Náš spolek se jako pořadatel – uspořádal výstavy v květnu a to Podzámeckou výstavu a dva Národní šampionáty. Historicky první ( na území ČR) Národní šampionát pro americké miniaturní koně, a druhý den otevřený Národní šampionát pro miniaturní koně – již 5. ročník.

Jako spolupořadatelé pak jsme se podíleli na výstavách v červenci v Nebanicích a v září v Pardubicích. Tyto dvě zmiňované výstavy jsou zařazeny i v letošním kalendáři.

Minihorse se v roce 2016 představili také na dvou významných pražských akcí, ať již to byl dubnový For pets, nebo říjnový Světový den zvířat. Obě hojně navštěvované akce pořádala Nadace na ochranu zvířat, a nadále počítají s naší spoluprací.

Nelze opomenout ani aktivní účast na prestižní výstavě ASCHK – v září v Lysé nad Labem, jakož i 4.ročník ryze sportovní akce, kterou je Velká cena Cavalletto malých koní.

V závěru své zprávy, bych ráda poděkovala tradičním sponzorům našeho klubu, kterým jsou Jezdecké potřeby Cavaletto pani Evy Véghové, panu Jaroslavu Kadlecovi, který opět bezplatně objížděl všechny klubem pořádané akce a vozil na ně překážky a další nezbytnosti našeho klubu, jakož i stáji Acro farm, manželů Podzemských.

Jezdecké potřeby Cavalletto vyhlásili v loňském roce první ročník soutěže o Cavalletto pohár, ve které koně v majetku našich členů sbírají body jak v haltrových, tak sportovních třídách a

právě na 4. ročníku velké ceny Cavalletto malých koní byli ti nejlepší slavnostně oceněni. I v roce 2017 se můžete těšit na 2. ročník bodovací soutěže O pohár Cavalletto.

V roce 2016 také náš spolek významně finančně ( nad rámec povinnosti) podpořila Asociace svazů chovatelů koní, za což jí patří náš velký dík. Podpory se dostalo pouze aktivním klubům v rámci ASCHK, a jsme hrdí, že náš klub k nim patří.

 

Dovolte abych Vám závěrem popřála hodně úspěchů do letošní výstavní sezony. A jak již každoročně si musím „postesknout“ , tak bych nám všem bych přála, aby se při pořádání akcí

Jarmila Podzemská

Plán činnosti na rok 2017

 

Termín

Akce

Odkaz

11. března

Brno

 

1.
dubna

Benešov
Náhradní
členská
schůze

 

22.dubna

Litohošť
seminář Mini Jump & drive

 

23.dubna

Litohošť
seminář
obstakle, driving, jumping

 

6. + 7. května

Braňany - na žádost pořadatele vyjmuto z plánu akcí ACHMK
 

 

14. května

Brno
Mini jump &drive

 

20. května

Opřetice
Pony show
Mini jump &drive

 

22. května

Litohošť
Licentace hřebců a Zkoušky výkonnosti

 

25.
června

Litohošť
Velká cena Cavalletto malých koní

 

22. nebo 23. červenec

Nebanice
výstava + Mini jump & drive
( ACHMK není pořadatelem)

 

19.srpna

Litohošť
Národní šampionát Amerických miniaturních koní

 

20.srpna

Litohošť
Národní šampionát miniaturních koní

 

2. nebo 3. září

Pardubice
výstava + Mini jump & drive
( ACHMK není pořadatelem)

 

14-17.září

Lysá nad Labem
( ACHMK není pořadatelem)

 

24. září

Litohošť
Pony show
Mini jump &drive