Zpráva o hospodaření klubu za rok 2013

Zpráva o hospodaření Klubu chovatelů miniaturních koní za rok 2013

I.

Příjmy našeho klubu byly tvořeny z členských příspěvků, sponzorských darů a příjmů z akcí, pořádaných klubem či ve spolupráci s klubem.

Celkové příjmy  v roce 2013 činily  275 735,39 Kč.

II.

Výdaje klubu byly tvořeny běžnými náklady, souvisejícími s činností klubu tj. výroba propagačních materiálů, nákladů souvisejících s webem, poštovným, bankovními poplatky a dalšími, déle náklady, souvisejícími pořádání akcí  a odvody Asociaci chovatelů koní.

Celkové výdaje  v roce 2013 činily  310 593,20 Kč.

III.

V roce 2013 se uskutečnily akce, které ovlivnily hospodaření klubu a jsou to

Seminář s John Ebert + Bill Farchild 

Výdej: 132.194,90kč

Příjem: 65.150kč

Licentace hřebců a svod klisen

Výdaj : 3483kč

Přijmy : 11.600kč

 

Přehlídka plemenných hřebců

Výdaj : 1.000kč

Příjem: 14.050kč
 

Jarní výstava Litohošť

Vydaj : 30.462,50Kč

Přijmy: 42.100kč

 

Národní šampionát Opřetice

Výdaj : 88.681,80

Příjem : 57.926 Kč

 

Velká cena Cavalletto:

Výdaje : 10.812Kč

Přijmy: 17.600Kč

 

Příjmy a výdaje sou podrobně rozebrány v samostatných přílohách, které Vám byly zaslány a dále jsou zveřejněny na našem webu.Proto je podrobně nespecifikuji.

 děkuji Vám za pozornost.       Petr Koželuh